Essays about: "medicinska åldersbedömningar"

Found 2 essays containing the words medicinska åldersbedömningar.

 1. 1. Age Assessment of Unaccompanied Minors in Sweden and the Rights of Children

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Emil Johansson; [2019]
  Keywords : EU law; public international law; age assessment; unaccompanied minor; migration; asylum; Sweden; medical age assessment; radiological age assessment; benefit of the doubt; burden of proof; burden of inquiry; children s rights; human rights; medicinska åldersbedömningar; åldersbedömning; RMV; shared duty of fact finding; presumption of minority; prima facie child; Law and Political Science;

  Abstract : In 2015, Sweden saw a large influx of asylum-seekers into the country, many of whom claimed to be unaccompanied minor. Without personal documents to attest their age, the authorities often doubted these claims of minority, prompting a need for age assessment. READ MORE

 2. 2. Please state your age - An evaluation of the age assessment of unaccompanied minors seeking international protection in Sweden and whether such practice is in compliance with international and regional obligations

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Nina Hansson; [2015]
  Keywords : Benefit of the doubt; Unaccompanied minors; Migration law; Age assessment; Åldersbedömning; medical examination; Best interest of the child; Law and Political Science;

  Abstract : Det är vanligt förekommande att stater utför åldersbedömningar av ensamkommande barn när de ansökt om internationellt skydd. Då Sverige är den medlemstat som tar emot flest ensamkommande flyktingbarn i Europa är det särskilt vanligt att åldersutredningar behöver utföras varvid det ämnar sig att närmare granska Sveriges tillvägagångssätt för en sådan åldersbedömning. READ MORE