Essays about: "ostronskivling"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word ostronskivling.

 1. 1. Ostronskivling + kaffesump = SANT? : om kaffesumpens lämplighet som odlingssubstrat till Pleurotus ostreatus

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Kajsa Nordström Nilsson; [2019]
  Keywords : kaffeindustrin; solid state fermentation; biologisk effektivitet; tanniner; koffein; matsvamp; svampodlingssubstrat; cirkulära system;

  Abstract : Under 2000-talet har den globala världskonsumtionen av svamp ökat med drygt 300% per capita. Matsvamparnas näringsvärde är jämförbart med animaliska produkter och blir i och med det ett intressant substitut till kött. Med en ökad efterfrågan ökar också produktionen. READ MORE

 2. 2. Svampodling i restprodukter : kan ostronskivling odlas på kartong?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Jonsson; [2019]
  Keywords : Pleurotus ostreatus; ostronskivling; oyster mushroom; kartong; cardboard;

  Abstract : I en tid av ökat fokus på resurssnåla, cirkulära och effektiva sätt att producera näringsrik mat, behövs nya tankesätt kring odling och näringsintag. Här kommer svamp in som en anpassningsbar och näringsrik produkt, som enkelt och snabbt kan odlas i mer eller mindre mekaniserade miljöer. READ MORE

 3. 3. Sågspån från gran (Picea abies) som substrat vid odling av ostronskivling (Pleurotus pulmonarius)

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jonatan Sundelin; [2018]
  Keywords : Pleurotus pulmonarius; svamp; Picea abies; gran; sågspån; odling; odlingssubstrat;

  Abstract : Sedan slutet av 1900-talet har intresset för matsvamp som en källa till näring och nya kulinariska upplevelser ständigt ökat, inte bara globalt utan även i Sverige. I samband med det ökade intresset för matsvamp har delikatessvamp som ostronskivling, shiitake med flera introducerats direkt till konsumenter och fått ett allt större erkännande av dem. READ MORE

 4. 4. The effect of different nitrogen sources on mycelial growth of oyster mushroom, Pleurotus ostreatus : with a review concerning cultivation of the species

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Astrid Laursen; [2018]
  Keywords : oyster mushroom; pleurotus ostreatus; ostronskivling; cultivation; odling; strains; spawn; mycelial growth; thickness; Nitrogen source; kvävekällor; nutrients; näring; defined medium;

  Abstract : The production of Oyster mushroom, Pleurotus ostreatus, is sustainable, both in terms of economy and environment. Cultivation can be performed successfully on a wide range of substrates, often in the form of otherwise non-productive waste from other industries, such as agriculture and forest production. READ MORE

 5. 5. Odlingssubstrat för vednedbrytande matsvampar : hur ostronskivlingens och shiitakens substratpreferenser påverkar vilka organiska restprodukter som lämpas för substrattillverkning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Simon Hannus; [2017]
  Keywords : Lentinula; Pleurotus; svamp; lignocellulosa; restprodukter; odlingssubstrat; enzymer; substrattillverkning; saprotrof;

  Abstract : Sedan tidigt 2000-tal har den globala produktionen för matsvamp varit under stor tillväxt för att förse en växande marknad, vilket har bidragit till att vednedbrytande matsvampar som ostronskivling och shiitake har börjat få allt större erkännande i västvärlden, där champinjon fortfarande dominerar. För inhemsk produktion av matsvamp är svenska svampodlare till stor del beroende av import av odlingssubstrat, vilket är märkligt då förutsättningarna för dess tillverkning även bör finnas i Sverige. READ MORE