Essays about: "pedagogisk miljö"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words pedagogisk miljö.

 1. 1. En pedagogisk och upplevelserik tematrädgård i Carl von Linnés anda : ett teoribaserat gestaltningsförslag till Linnéträdgården i Slottsträdgården, Malmö

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Sofie Selander; Nina Nordström; [2019]
  Keywords : pedagogik för barn; utomhuspedagogik; upplevelse; barns upplevelse; miljöer för barn; landskapsarkitektur; trädgårdsgestaltning; miljöpsykologi;

  Abstract : With the rise of densification and decreasing green spaces in urban cities, children that grow up in larger cities risk not being offered enough possibilites to spend time in nature och nature-like environments. As a consequent these children risk lacking a natural care and concern for their surroundings and the environment. READ MORE

 2. 2. Livsfara eller livräddare : en jämförande studie av träd på två förskolor i Lunds kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Morgan Olofsson; Hampus Åvall; [2019]
  Keywords : ekosystemtjänster; förskola; i-Tree; pedagogisk utemiljö; risk; riskträd; trädinventering;

  Abstract : Trees are something that most of us humans have some form of connection to, both positive and negative. Research shows that an early connection to trees can benefit children’s development both in a cognitive way and develop motor skills. Trees also offer other services that humans can benefit from, especially in cities and in rural areas. READ MORE

 3. 3. Framtidens återvinningsstation : mer än bara återvinning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joanna Ederyd; Sara Aneljung; [2019]
  Keywords : avfall; konsumtion; nedskräpning; återbruk och återvinning;

  Abstract : Återvinningsstationen är den plats vi går till för att slänga förpackningar och tidningar som vi inte längre har nytta av eller som anses vara förbrukade. För många är dessa platser förknippade med ljudet av krossat glas, öllukt och smuts på kläder och händer. READ MORE

 4. 4. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ru Amanda Winroth; [2018]
  Keywords : våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Abstract : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. READ MORE

 5. 5. Expedition Fermansbo : ett idéförslag till en besöks- och informationsplats

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josephine Yngvesson; [2016]
  Keywords : besöksplats; informationsplats; naturreservat; naturupplevelse; gestaltning; Fermansbo;

  Abstract : Under sommaren 2014 brann det i Västmanland. Den stora skogsbranden som är den största i Sverige under modern tid sargade ett 14 000 hektar stort skogsområde och förde med sig både mänskligt lidande och stora materiella skador. READ MORE