Essays about: "södra Europa"

Showing result 1 - 5 of 69 essays containing the words södra Europa.

 1. 1. Phenomics of sexual conflict in Ischnura elegans

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Kent Johansson; [2022]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : En trollsländas guide till att undvika trakasserier Det finns många arter där individer inom arten har olika färger. Färgen kan skilja sig mellan hanar och honor, men även mellan individer av samma kön. Trollsländan "Större kustflickslända" är en av dessa arter. READ MORE

 2. 2. Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer? : en jämförande litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Melinda Winell; [2022]
  Keywords : Jordgubbar; koldioxidutsläpp; växthusutsläpp; GWP100; LCA; transport; förpackingar; EU-pallar; höga tunnlar; polytunnel; skördemängd; avkastning; södra Europa; Spanien; Sverige;

  Abstract : GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] har studerats för livscykelstadierna transport, förpackningar, transportmaterial samt EU-pallar utifrån två representativa system för en tunnelodling av Fragaria x ananassa i södra Europa respektive i Skåne. Studiens syfte är att utvärdera om lokalt odlade jordgubbar från Skåne är ett hållbart alternativ till Sveriges import av kulturer från södra Europa. READ MORE

 3. 3. Wild boar feeding site effects on targeted and non-targeted species

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Emma Engvall; [2022]
  Keywords : artificial feeding; baiting; establishment; rooting; diversity; species richness;

  Abstract : Wild boar (Sus scrofa) is an ungulate species that is increasing in Europe and Sweden, and with that causing conflicts and problems in agriculture. Wild boar are omnivores and are often rooting in the ground to find food items. READ MORE

 4. 4. Desert garden techniques to ameliorate urban microclimates : an example of application in Granada, Spain

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Otto Lundberg; [2022]
  Keywords : climate change; Egyptian gardens; Persian gardens; Alhambra; urban heat island; desert gardens;

  Abstract : In this day and age we are faced with urban cores getting hotter, with the main drivers being climate change and the urban heat island effect. This gets even more complicated as the parts of Europe that have the largest need too cool down, i.e. the south, has the least amount of space available for interventions in the form of green space. READ MORE

 5. 5. Compound Extreme Wind and Precipitation Events in Europe

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Elisabet Johansson; [2021]
  Keywords : compound extremes; North Atlantic Oscillation; extreme precipitation; extreme wind; sammanfallande extremväderhändelser; extrem nederbörd; extrem vind; Nordatlantiska Oscillationen;

  Abstract : The simultaneous occurrences of several extreme events, known as compound extremes, are often associated with greater impact than univariate extremes. Flooding and windstorms are widespread hazards in Europe which can lead to severe property damage and fatalities. READ MORE