Essays about: "skördemängd"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word skördemängd.

 1. 1. Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer? : en jämförande litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Melinda Winell; [2022]
  Keywords : Jordgubbar; koldioxidutsläpp; växthusutsläpp; GWP100; LCA; transport; förpackingar; EU-pallar; höga tunnlar; polytunnel; skördemängd; avkastning; södra Europa; Spanien; Sverige;

  Abstract : GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] har studerats för livscykelstadierna transport, förpackningar, transportmaterial samt EU-pallar utifrån två representativa system för en tunnelodling av Fragaria x ananassa i södra Europa respektive i Skåne. Studiens syfte är att utvärdera om lokalt odlade jordgubbar från Skåne är ett hållbart alternativ till Sveriges import av kulturer från södra Europa. READ MORE

 2. 2. Wool you look at that? Sheep wool pellets as fertilizer in container-grown crops with short cultivation time

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Joy Hill; [2022]
  Keywords : Sheep wool pellets; sheep wool; organic fertilizer; container cultivation; basil;

  Abstract : Sheep wool pellets (SWP) is an organic fertilizer that capitalizes an excess waste product of sheep husbandry, providing a way to reduce the environmental impact of wool and recycling it back into the production cycle. With a NPK of 10-0,1-4,5 and other trace elements, the pellets are considered a well-rounded fertilizer, but with a long degradation time. READ MORE

 3. 3. Svampodling i restprodukter : kan ostronskivling odlas på kartong?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Jonsson; [2019]
  Keywords : Pleurotus ostreatus; ostronskivling; oyster mushroom; kartong; cardboard;

  Abstract : I en tid av ökat fokus på resurssnåla, cirkulära och effektiva sätt att producera näringsrik mat, behövs nya tankesätt kring odling och näringsintag. Här kommer svamp in som en anpassningsbar och näringsrik produkt, som enkelt och snabbt kan odlas i mer eller mindre mekaniserade miljöer. READ MORE

 4. 4. Näringsförsök i ettårig odling av substratodlade long cane-hallon : kvävets påverkan på skördemängd och skördekvalitet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johanna Lindberg; Maria Grymer; [2016]
  Keywords : hallon; kväve; näring; long cane; tunnelodling; substrat; gödsling; Tulameen;

  Abstract : Long cane-hallon som bärkultur, odlat i substrat och i tunnel under en säsong, är idag ett modernt och mycket framgångsrikt sätt att odla på. Denna odlingsteknik för hallon skiljer sig från andra genom att det är en kultur där man endast tar skörd på plantorna under en säsong och sedan byter ut plantorna. READ MORE

 5. 5. Organic farming’s role in adaptation to and mitigation of climate change : an overview of ecological resilience and a model case study

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Gusten Brodin; [2016]
  Keywords : sustainable agriculture; soil carbon sequestration; organic farming; climate change resilience; LPJ-GUESS; Physical Geography and Ecosystem Science; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Agriculture is essential for human survival and today it faces many problems related to both climate change and an increasing population. While increased total yields during the 20th century have created the conditions for both global economic and population growth, the agricultural practices utilized have often had detrimental consequences both for ecosystems and people. READ MORE