Essays about: "spenar"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word spenar.

 1. 1. Short and long-term effects on the teat tissue in a Cow Calf Contact system with automatic milking

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Johanna Lilja; [2021]
  Keywords : teat end callosity; hyperkeratosis; teat wall thickness; ultrasound; suckling; nursing;

  Abstract : The interest in keeping calves with their lactating dams in dairy production is increasing, among both dairy farmers and consumers. This MSc thesis is a part of an ongoing project at the Swedish University of Agriculture (SLU) where a cow-calf contact system with automatic milking is studied. READ MORE

 2. 2. Gödselfibers för- och nackdelar för kornas hälsa

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ellen Torstensson; Emelie Persson; [2020]
  Keywords : gödselfiber; green bedding; RMS; fibergödsel; fiberströ; gödsel; strömaterial; djupströbädd; liggbås; teknik; djurhälsa;

  Abstract : Att välja rätt strömaterial till mjölkproduktionen är aldrig lätt. Det finns både för och nackdelar med alla typer av strömaterial. Många lantbrukare i Sverige har hälsa och välmående i fokus då det gäller liggkomfort och minskning av skador hos kor. Gödselfiber är ett relativt nytt material som kommit på marknaden. READ MORE

 3. 3. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elna Laxmar; [2019]
  Keywords : automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Abstract : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). READ MORE

 4. 4. Ökad kullstorlek : hur ska vi ta hand om stora kullar när suggans spenar inte räcker till?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sara Hammarberg; [2018]
  Keywords : kullutjämning; skiftesdigivning; amsugga; kullstorlek; råmjölk; mjölkersättning; födelsevikt;

  Abstract : Kullarna hos de västerländska moderraserna inom grisproduktionen har genom avelsarbete blivit allt större. Det har lett till att suggorna inte längre har fungerande spenar som räcker till alla smågrisar. READ MORE

 5. 5. Cleaning and stimulation of teats in an Automated Milking Rotary

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Louise Juhlin; [2017]
  Keywords : attachment failure; ; incomplete milking; ; milking efficiency; ; milk let down; ; washing time;

  Abstract : Abstract In automatic milking systems (AMS) teat cleaning and stimulation of milk let-down are performed automatically in a standardized process before milking. The settings for teat cleaning must meet the requirements for hygienic quality of the milk delivered to the dairy plants. READ MORE