Essays about: "the nature of planning"

Showing result 1 - 5 of 750 essays containing the words the nature of planning.

 1. 1. Estetiska värden hos gröna tak

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Stina Ekström; [2023]
  Keywords : gröna tak; extensiva gröna tak; takvegetation; kulturella ekosystemtjänster; urbanisering; klimat; hälsa; estetik;

  Abstract : Grönblå infrastruktur och naturbaserade lösningar i staden blir allt viktigare med de klimatförändringar som pågår. I den urbana miljön kan gröna tak bidra med viktiga ekosystemtjänster för att t ex fördröja dagvattenavrinningen från tak, dämpa buller nära bygganden, rena luft, öka biologisk mångfald samt förbättra kulturella och estetiska värden. READ MORE

 2. 2. Lek, lärande & rörelse på bostadsgården med dagvatten som resurs

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Forsfält Ljungberg; Matilda Andersson; [2023]
  Keywords : multifunktionalitet; vattenlek; inlärning; rörelse; dagvatten; dagvattenhantering; bostadsgård; ; vattengestaltning; ekostaden; Augustenborg; Bo01; resurshantering;

  Abstract : Föreliggande studie utreder hur dagvatten kan användas som resurs för att främja lek, lärande och rörelse på bostadsgården. I urbana sammanhang ses ofta dagvatten som ett problem då stora vattenflöden överbelastar vår infrastruktur med förödande konsekvenser. READ MORE

 3. 3. Tänk på döden : en undersökning av minneslunden som helande plats i möte med den multifunktionella kyrkogården

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Sperr; [2023]
  Keywords : minneslund; kyrkogård; gestaltning; multifunktionalitet;

  Abstract : During the last couple of years there has been articles in the news about people, around Sweden, using our cemeteries for recreational purposes. There have been people drinking beer, sledding and having picnic and cities that have defined cemeteries as green areas to be able to fulfil the environmental goals in a new neighbourhood. READ MORE

 4. 4. Using a GIS to enable an economic, land use and energy output comparison between small wind powered turbines and large-scale wind farms: the case of Oslo, Norway.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Colin Potter; [2023]
  Keywords : Geography; GIS; Wind power; Renewable energy sources; urban wind energy; urban areas; planning; vertical axis wind turbines; comparative studies; urban integrated energy systems; Oslo; Roan; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Responding to an identified knowledge gap, the study aims to determine if smaller wind turbines located on top of existing urban buildings are more resource efficient (land utilization and economically) than large scale wind farms. To answer this question, using a GIS, the resource efficiency of the Roan wind farm in Northern Norway was compared to a theoretical modeled installation of small-scale wind turbines on top of buildings within a 2km radius study zone in central Oslo. READ MORE

 5. 5. Malmö stad & Lunds kommuns arbete med biologisk mångfald i stadsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Clara Wahlberg; [2023]
  Keywords : Malmö stad; Lunds kommun; biologisk mångfald; stadsmiljö;

  Abstract : I detta arbete undersöker jag hur Malmö stad och Lunds kommun arbetar med att bevara och främja biologisk mångfald i stadsmiljö. Den biologiska mångfalden är livsviktig för människor och den värld vi lever i. READ MORE