Essays about: "ärtor"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word ärtor.

 1. 1. Wild boar feeding site effects on targeted and non-targeted species

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Emma Engvall; [2022]
  Keywords : artificial feeding; baiting; establishment; rooting; diversity; species richness;

  Abstract : Wild boar (Sus scrofa) is an ungulate species that is increasing in Europe and Sweden, and with that causing conflicts and problems in agriculture. Wild boar are omnivores and are often rooting in the ground to find food items. READ MORE

 2. 2. Samodling med tio vanliga frilandsodlade grönsaker : effekter på skörd, sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och växtnäringsförsörjning

  University essay from SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Author : Nina Knutsson; [2021]
  Keywords : samodling; bondböna; åkerböna; dill; lök; morot; potatis; pumpa; squash; rödbeta; sallat; vitkål; ärta; ärt; intercropping; multicropping; mixed crop; companion crop; fava bean; dill; onion; carrot; potato; pumpkin; squash; beetroot; lettuce; cabbage; pea;

  Abstract : Ekologisk odling, med bevisade miljömässiga fördelar, ger ofta lägre skördar per hektar än konventionell odling. I denna uppsats samlas vetenskaplig information om hur samodling påverkar skörd och bakomliggande effekter som sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och näringsförsörjning vid samodling av tio frilandsgrönsaker: bondböna/åkerböna, dill, lök, morot, potatis, pumpa/squash, rödbeta, sallat, vitkål och ärtor. READ MORE

 3. 3. Optimizing the preparation of cooked chickpea

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Julia Engsner; [2020]
  Keywords : chickpeas; pulses; legumes; boiling; cooking; soaking; treatment; preparation; optimization;

  Abstract : The demand of processing pulses (dry beans, lentil, and peas) into various foods has increased over the recent years as they are considered a sustainable and healthy food. Thus, a sustainable processing of them is equally important for the future. READ MORE

 4. 4. Svenskodlade baljväxter : möjligheter & utmaningar för nya livsmedelsprodukter

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Heli Lindeberg-Lindvet; [2020]
  Keywords : svenskodlade baljväxter; näring i baljväxter; odling av baljväxter; baljväxters miljöpåverkan; antinutritionella faktorer; sojabönan; gulärt; gråärt; gröna ärtor; lupin; linser; fababöna; bruna bönor; extrahering; extrudering; förädling; konsumentattityd;

  Abstract : Trots att utbudet av vegetariska produkter ökar i Sverige, är andelen produkter baserade på svenskodlade baljväxter i nuläget låg. Soja är en vanligt förekommande råvara, men är ofta importerad. De baljväxter som främst odlas i Sverige är olika former av ärter samt åkerbönor. READ MORE

 5. 5. Japansk vaktel (Coturnix japonica) för äggproduktion : näringsbehov och utfodring

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sigrid Andersson; [2020]
  Keywords : japansk vaktel; Coturnix japonica; näringsbehov; utfordring; äggproduktion;

  Abstract : Det finns ingen samlad rekommendation om vad en äggläggande japansk vaktel har för näringsbehov eller vad den bör utfodras med. Den information som finns bygger delvis på uppskattningar gjorda på vaktlar i en annan ålder eller djur av annan art, som t.ex kalkon. READ MORE