Essays about: "Caroline Olsson"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words Caroline Olsson.

 1. 1. Finding a stabilized sequence for reconstructed Icosahedra Lumazine Synthase by random mutagenesis and Fluorescence-Activated Cell Sorting

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Caroline Olsson; [2019]
  Keywords : Icosahedra; Assembly; Lumazine Synthase; Fluorescence-Activated Cell Sorting; FACS; Directed evolution; Random mutagenesis; Stability; Structure; Biochemistry; Biokemi; Chemistry; Biology and Life Sciences;

  Abstract : Lumazine Synthase forms pentamers, C5 in some organism and icodahedra, Ih in other. The aim of this project is to investigate which evolutionary steps could have led the pentamers to assembly into icosahedral capsids. READ MORE

 2. 2. Industriellt samarbete för hållbar utveckling : en fallstudie om aluminiuminitiativet

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Caroline Olsson; [2019]
  Keywords : CSR; miljöarbete; intressenter; multi-stakeholder – initiative; network; nätverk; samverkan; wicked problem;

  Abstract : Från att lagar och regler har varit den främsta faktorn för att motivera företag och industrier att arbeta med miljöfrågor har påtryckningar från konsumenter och övriga intressenter blivit mer viktigt. Många intressegrupper får tillgång till hållbarhetsrelaterad information och blir därför insatta och medvetna om miljö och sociala aspekter på produktion och konsumtion. READ MORE

 3. 3. Faktorer för lönsam ridskola : intervju med åtta ridskolechefer

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Caroline Bore; Suzanna Lindström; [2015]
  Keywords : ekonomi; ridsport; ideell förening; economy; equestrian sport; nonprofit organization;

  Abstract : Ridning är en av Sveriges största sporter med en halv miljon utövare (SvRF 2014). Cirka en tredjedel av landets invånare kommer enligt Jordbruksverket (2013a) på något sätt i kontakt med hästar. Svenska Ridsportförbundet (SvRF) är ansvarig organisation för sporten och verkar under Riksidrottsförbundet (Risshytt-Collman et al. 2012). READ MORE

 4. 4. How companies react towards unethical statements on social media : effects on brand image

  University essay from

  Author : Dorentina Berisha; Caroline Olsson; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Ett branschperspektiv: normbrytning och stereotyper i reklam

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Caroline Appelgren; Lisa Olsson; [2014]
  Keywords : norm; normbrytning; normkritik; genus; könsstereoyp; stereotyp; kvinnligt; manligt; marknadskommuniaktion; kommunikation; visuell kommunikation; varumärkesvärde; reklam; reklamfilmer; libresse; halebop; mens; sanitetsskydd; hbtqi; hockey; reklambransch; k;

  Abstract : På grund av stor konkurrens är det svårt att skapa reklam som fångar uppmärksamhet. Det finns olika verktyg för nå igenom mediaflödet. I den här studien undersöks orsaker och konsekvenser till användning av normbrytande- och stereotypisk kommunikation. Konsekvenser har tidigare studerats ur ett beteendevetarperspektiv. READ MORE