Essays about: "Caroline Olsson"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Caroline Olsson.

 1. 1. Finding a stabilized sequence for reconstructed Icosahedra Lumazine Synthase by random mutagenesis and Fluorescence-Activated Cell Sorting

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Caroline Olsson; [2019]
  Keywords : Icosahedra; Assembly; Lumazine Synthase; Fluorescence-Activated Cell Sorting; FACS; Directed evolution; Random mutagenesis; Stability; Structure; Biochemistry; Biokemi; Chemistry; Biology and Life Sciences;

  Abstract : Lumazine Synthase forms pentamers, C5 in some organism and icodahedra, Ih in other. The aim of this project is to investigate which evolutionary steps could have led the pentamers to assembly into icosahedral capsids. READ MORE

 2. 2. Faktorer för lönsam ridskola : intervju med åtta ridskolechefer

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Caroline Bore; Suzanna Lindström; [2015]
  Keywords : ekonomi; ridsport; ideell förening; economy; equestrian sport; nonprofit organization;

  Abstract : Ridning är en av Sveriges största sporter med en halv miljon utövare (SvRF 2014). Cirka en tredjedel av landets invånare kommer enligt Jordbruksverket (2013a) på något sätt i kontakt med hästar. Svenska Ridsportförbundet (SvRF) är ansvarig organisation för sporten och verkar under Riksidrottsförbundet (Risshytt-Collman et al. 2012). READ MORE

 3. 3. How companies react towards unethical statements on social media : effects on brand image

  University essay from

  Author : Dorentina Berisha; Caroline Olsson; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Ett branschperspektiv: normbrytning och stereotyper i reklam

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Caroline Appelgren; Lisa Olsson; [2014]
  Keywords : norm; normbrytning; normkritik; genus; könsstereoyp; stereotyp; kvinnligt; manligt; marknadskommuniaktion; kommunikation; visuell kommunikation; varumärkesvärde; reklam; reklamfilmer; libresse; halebop; mens; sanitetsskydd; hbtqi; hockey; reklambransch; k;

  Abstract : På grund av stor konkurrens är det svårt att skapa reklam som fångar uppmärksamhet. Det finns olika verktyg för nå igenom mediaflödet. I den här studien undersöks orsaker och konsekvenser till användning av normbrytande- och stereotypisk kommunikation. Konsekvenser har tidigare studerats ur ett beteendevetarperspektiv. READ MORE

 5. 5. THE SWEDISH MARKET FOR UPPER SECONDARY SCHOOLS – A QUESTION OF COMPETITION AND COSTS

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Caroline Olsson; Linda Rottbers; [2013]
  Keywords : Swedish school market; upper secondary school; educational costs; competition; pupils’ change of school and or program; school overcapacity;

  Abstract : This quantitative study aims to contribute to the understanding of how increasing educational costs on the Swedish market for upper secondary schools can be explained. With insights from previous research, a multiple regression analysis is performed to answer if competition implicates economic efficiency, why are upper secondary school costs for municipalities increasing along with increasing competition on the Swedish school market? Data on municipality-level was collected for the period of 2000-2011 and the results show that increasing educational costs are explained by increasing competition. READ MORE