Essays about: "reklam"

Showing result 1 - 5 of 101 essays containing the word reklam.

 1. 1. Public Communication in a Pandemic : Language in COVID‐19 public health advertising

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Author : Petra Rindby; [2023]
  Keywords : COVID-19; pragmatics; speech act theory; cooperative principle; implicature; Gricean maxims; advertising; PSA; public information; COVID-19; pragmatik; talakter; samarbetsprincipen; kommunikation; reklam; samhällsinformation;

  Abstract : This linguistic study in the field of pragmatics looked at the language used by public health authorities in Australia, the United Kingdom and the United States to inform citizens about COVID-19 in 2020 and 2021. It made a qualitative analysis of advertisements that were posted on Instagram by the Department of Health and Aged Care, the National Health Service and the Centers for Disease Control and Prevention in relation to COVID-19 during this time frame. READ MORE

 2. 2. Influencer Whitelisting & Dark Posts : A Cross-generational Study on Consumers’ Perception and Trust in Social Media Advertisement

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Sofia Zangrande; [2023]
  Keywords : Influencer marketing; influencer whitelisting; dark posts; social media marketing; influencers; consumer perception; message trustworthiness; millennials; gen-z; gen-x; influencer; marknadsföring; sociala medier; konsumenternas uppfattning; meddelandets trovärdighet;

  Abstract : This paper investigates the perception of dark posts in influencer whitelisting (IWL) and their impact on consumers’ trust compared to other forms of sponsored content on social media. The study employed a mixed-methods approach involving a survey with open-ended questions to gather data from participants across different generational cohorts - GenZ, Millennials and Gen-X. READ MORE

 3. 3. What Girls Are Made Of? : A Critical Overview of Gender Stereotyping in Advertising and Research-based Recommendations for Stakeholders

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Valeriia Babkina; [2023]
  Keywords : gender stereotyping; gender representation; advertising; marketing; feminist media analysis; gender equality; social sustainability; könsstereotyper; könsrepresentation; reklam; marknadsföring; feministisk medieanalys; könsjämlikhet; social hållbarhet;

  Abstract : Könsstereotypisering i reklam är ett genomgripande problem som fortsätter att forma och förstärka samhällets normer och uppfattningar om könsroller. Denna masteruppsats syftar till att ge en översikt över den problematiska naturen av könsstereotypisering i reklam, där man belyser de relaterade frågorna och deras konsekvenser, samtidigt som man erbjuder forskningsbaserade rekommendationer till intressenter för att främja mer inkluderande och rättvisa reklampraktiker. READ MORE

 4. 4. Consumer Perception of Sustainability : A cross-cultural study of green advertisement in the automobile industry between Japanese and Swedish consumers.

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Vanessa Nagaoka; [2023]
  Keywords : Green advertisement; consumer perception; intercultural communication; automobile industry; sustainability awareness; Grön reklam; konsumentuppfattning; interkulturell kommunikation; bilindustrin; hållbarhetsmedvetenhet;

  Abstract : As sustainability becomes a pressing issue, companies are increasingly adopting green advertising strategies to promote their products and increase consumer awareness. However, the effectiveness of these advertisements across different cultural backgrounds are often overlooked. READ MORE

 5. 5. Barcelona as a place brand, a study on visual communication and place marketing

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Jonatan Matias Salinas; Maja Wastesson; [2023]
  Keywords : Visuell kommunikation; platsmarknadsföring; varumärke; platsvarumärke; varumärkesstrategi; grafisk design; retorik.;

  Abstract : Betydelsen av att etablera och bevara ett starkt varumärke av en plats eller stad, så kallad platsmarknadsföring, är av största intresse för en plats, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. En del i ledet av att etablera ett starkt varumärke består av att arbeta med kommunikation i olika format, till exempel genom visuell kommunikation vars syfte är att stärka den grafiska profilen inom bland annat reklam, webb, sociala medier, skyltning och illustrationer. READ MORE