Essays about: "Maria Andersson"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the words Maria Andersson.

 1. 1. Implementing behaviorbased salesforce control : A case study at a MedTech company

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : SEBASTIAN OTTESTAM; MARIA ANDERSSON ALBIN; [2020]
  Keywords : Behavior-based salesforce control; AMO theory; implementation; challenges; Beteendebaserad säljstyrning; AMO teori; implementering; utmaningar;

  Abstract : Salesforce control systems have been widely studied with numerous constructs mediating the effects on performance. Behavior-based salesforce control (BBC) has often proved to increase performance and recently the Ability, Motivation, Opportunity (AMO) theory has been proposed to cluster the mediators. READ MORE

 2. 2. Board Gender Diversity and Firm Financial Performance : A Study of 100 Companies Listed on Nasdaq Stockholm

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Frida-Maria Wallgren; Philip Andersson; [2018]
  Keywords : Board Gender Diversity; corporate governance; gender quota; Tobin s Q; Blau; Shannon; board of directors; gender equality; Sweden;

  Abstract : Background:           This thesis was written in context of the debate concerning gender equality and female representation on company boards. Gender quota legislation have been implemented by various countries on a national level, and a similar regulation was proposed by the European Commission. READ MORE

 3. 3. Förstärkt natur : metoder för att undersöka landskapselement i ett naturområde

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Andersson; [2017]
  Keywords : metod; landskapsarkitektur; natur; upplevelser; fullskala;

  Abstract : I det här arbetet har jag med subjektiva, intuitiva metoder undersökt ett naturområdes utmärkande landskapselement. Jag har också undersökt vad som händer när ett landskapselement förstärkts. READ MORE

 4. 4. Unika matrixfragment i ledvätska och serum hos halta hästar : Vad har det för klinisk betydelse?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maria Andersson; [2017]
  Keywords : COMP1; osteoartrit; biomarkör; hälta; häst; osteoarthritis; biomarker; lameness; horse;

  Abstract : Sjukdomar och skador i leder är den vanligaste orsaken till hälta hos hästar. Dagens diagnostik är begränsad i det tidiga stadiet av osteoartrit vilket leder till att kroniska förändringar hinner etablera sig innan sjukdomen kan påvisas och adekvat behandling sättas in. READ MORE

 5. 5. PULS-parken för folk av alla slag : ett gestaltningsförslag för "Selmas park-framtidens park"

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Andersson; Jessica Appelblad; [2016]
  Keywords : gestaltning; gestaltningsprocess; Göteborg; landskapsarkitektur; parkstråk; arkitekttävling; idégenerering med lotusblomman;

  Abstract : Göteborgs stad utlyste den 1 december 2015 en allmän tävling för gestaltningen av ”Selmas park - Framtidens park” i stadsdelen Backa. Tävlingsuppgiften bestod av att arbeta fram en grundidé för hela Selmas park och ett mer detaljerat förslag för den södra delen av parken. READ MORE