Essays about: "Modernismen"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word Modernismen.

 1. 1. Landskapsarkitektur och scenkonst : en undersökning av gränsland och ämnesöverskridande interaktioner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Björkman Jones; [2017]
  Keywords : landskapsarkitektur; scenkonst; gränsland; ämnesöverskridande; interaktioner; koreografi; scendesign; scenografi; designprocess; designhandling; plats; platsspecificitet;

  Abstract : I landskapsarkitektens arbete är konstnärliga gränsland ständigt närvarande. I arbetet undersöks interaktioner mellan landskapsarkitektur och scenkonst specifikt. READ MORE

 2. 2. Stadsranden : ingenmanslandet eller det givande mötet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josephine Rosendahl; [2017]
  Keywords : stadsrand; mångfunktionella landskap; samband; stad och landsbygd; hållbar utveckling; planering; jordbruksmark;

  Abstract : Urbaniseringen har pågått i olika grad under lång tid och har under årens lopp diskuterats hur den ska regleras och styras upp. Svårigheten att ge alla möjlighet och plats i staden har lett till att städerna har fått växa och breda ut sig och jordbruksmarken och det befintliga landskapet har fått ge vika. READ MORE

 3. 3. Social integration i staden : en studie av nyurbanismens syn på social integration i samtida stadsbyggnadsdiskussion

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Elin Skagerling; [2015]
  Keywords : modernism; miljonprogrammet; stad; förort; nyurbanism; stadens renässans; social integrering; mångfald; stadsplanering; stadsbyggnadsideal;

  Abstract : Detta kandidatarbete beskriver hur samtida stadsbyggnadsdiskussion behandlar den ökade socioekonomiska segregationen i samhället. Avstamp görs i nyurbanismen och hur dess ideal avser skapa social integration. READ MORE

 4. 4. Finbetong eller fulbetong? : en studie kring betongens varande eller inte varande

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Axelsson; [2015]
  Keywords : betong; stilideal; modernism; brutalism; material; miljonprogram;

  Abstract : Utgångspunkten i denna kandidatuppsats inom landskapsarkitektur är att undersöka hur synen och användandet av betong, i framför allt utemiljöer, har förändrats från modernismen, genom brutalismen till idag. Då mycket av det som står skrivet om betong sedan tidigare ofta fokuserar på betongens tekniska aspekter, är tanken med denna uppsats att undersöka betong ur ett nytt perspektiv och granska materialet utifrån stilideal och intentionen bakom användandet. READ MORE

 5. 5. Krafttag : sociala dimensioner i industrimiljöer med fokus på vattenkraftverk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joséphine Tardy; [2013]
  Keywords : Vattenkraft; industrimiljöer; social design; vardagslandskap;

  Abstract : Det här arbetet syftar till att återinföra frågorna om samhällelig nytta och estetik i debatten kring, och byggnadsprocesserna för vattenkraftverk. Det argumenterar att vår omgivning spelar roll både för vårt psykiska och fysiska välbefinnande och att genom att öppna upp verksamma industriområden till att bli en integrerad del av samhället kan en spännande ny plattform skapas där det finns plats för lärande och förståelse av industriella funktioner samtidigt som helt andra aktiviteter och funktioner också kan finnas. READ MORE