Essays about: "Pet food"

Showing result 1 - 5 of 53 essays containing the words Pet food.

 1. 1. Integration of food shelf-life in life cycle assessment of polymers

  University essay from Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Author : Divya Sukumaran Nair; [2021]
  Keywords : Food shelf-life; life cycle assessment; biopolymers; food packaging; sustainability; shelf-life induced food waste; Technology and Engineering;

  Abstract : Biopolymers are being considered as a promising alternative to fossil-based polymers and this inclination towards biopolymers is due to their lower environmental impact owing to their origin from renewable resources. The environmental impact assessment, however, often does not consider the impact of barrier properties of polymers and the resulting differences in food waste generated in the supply chain. READ MORE

 2. 2. Mechanical Parameter Characterization of Thin Polymer Films Using Digital Image Correlation

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Anoop Vullaganti; [2021]
  Keywords : Digital Image correlation DIC ; Effect of spray paints; Pattern quality; Thin polymer film; Wrinking effect.;

  Abstract : Mechanical parameter characterization of very thin polymer films using digital im- age correlation is performed in this work. At present days DIC is widely used in the construction, food industries, and aviation. READ MORE

 3. 3. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Keywords : Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Abstract : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. READ MORE

 4. 4. PET Recycling – Material and Performance aspects

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Carl Höög; [2021]
  Keywords : PET-bottle; Recycling; Tensile Testing; Material properties; PET-flaska; återvinning; dragprovning; materialegenskaper;

  Abstract : Återvinning och insamling av PET-flaskor startade redan 1994 i Sverige och är en av de grundläggande återvinningsindustrierna.Teknologin har ständigt utvecklas sedan dess och vi har nu nya återvinningsmetoder som kan säkerställa PET-material som uppnår livsmedelskvalitet. READ MORE

 5. 5. Råutfodring av hund och katt : en enkätstudie om ägarmotivation och gemensamma faktorer hos djuren som utfodras

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecka Berglund; Cornelia Wallén; [2021]
  Keywords : bakteriekontamination; BARF; djuromvårdnad; foderval; färskfoder; för- och nackdelar; RMDB; råfoder;

  Abstract : I takt med att den globala foderindustrin växer kontinuerligt ökar intresset för okonventionella dieter, där torrfoder och våtfoder här definieras som konventionella. En av dessa okonventionella dieter som ökar i popularitet är råfoder. READ MORE