Essays about: "Triangulering"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the word Triangulering.

 1. 1. Asset management in the utility sector : The challenges of breaching the gap between current practice and best practice

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Emil Mårtensson; Philip Rumman; [2019]
  Keywords : Infrastructure Asset Management; Asset Management Systems; Implementation Challenges; Water Utilities; Public Companies; Performance Assessment; Risk Management; Standardization; Standards; ISO; ISO 55000; Strategic Planning; Infrastruktur Tillgångshantering; Tillgångshanteringssystem; Implementeringsutmaningar; VA-företag; Offentlig Verksamhet; Prestationsmätning; Riskhantering; Standards; Standardisering; ISO; ISO 55000; Strategisk Planering;

  Abstract : Vital societal functions are upheld by public infrastructure. For some time, normative theories describing asset management have disseminated in research and in business. READ MORE

 2. 2. Video classification with memory and computation-efficient convolutional neural network

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Benjamin Naoto Chiche; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Video understanding involves problems such as video classification, which consists in labeling videos based on their contents and frames. In many real world applications such as robotics, self-driving car, augmented reality, and Internet of Things (IoT), video understanding tasks need to be carried out in a real-time manner on a device with limited memory resources and computation capabilities, while meeting latency requirement. READ MORE

 3. 3. Comparing normal estimation methods for the rendering of unorganized point clouds

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Ingemar Markström; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Surface normals are fundamental in computer graphics applications such as computer vision, object recognition, and lighting calculations. When working with unorganized point clouds of surfaces, there exists a need for fast and accurate normal estimation methods. READ MORE

 4. 4. Lek på allvar : bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Brandt; Turid Landström Petersen; [2018]
  Keywords : risktagande; kreativitet; utmaning; säkerhetskrav; säkerhetskrav;

  Abstract : Det här arbetet avhandlar ämnet bygglek i relation till barns lek, utveckling och säkerhet. Att leka är en essentiell del av att vara barn. Det är genom leken barn kommunicerar och får möjligheten att lära sig om livet. Barns rörelsefrihet har minskat de senaste tjugo åren, samtidigt som städerna växer och blir allt tätare. READ MORE

 5. 5. Legitimacy : Sources in the high-risk industries

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Author : Elisabeth Haraldsson; Johan Sandgren; [2018]
  Keywords : statutory audit; auditor; auditing; accountant; high-risk industries; restaurant; stakeholders; legitimacy; lagstadgad revision; revisor; revision; bokförare; högriskindustrin; restaurang; intressenter; legitimitet;

  Abstract : Bakgrund: År 2017 lämnade Riksrevisionen en rapport gällande avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag i Sverige, vilket trädde i kraft under 2010. Riksrevisionen förklarade i denna rapport att lagändringen skapade obalans i Sveriges ekonomi. READ MORE