Essays about: "aktiebolags syfte"

Found 2 essays containing the words aktiebolags syfte.

 1. 1. Den frivilliga revisionen : en kvantitativ studie av effekten på lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Rebecca Jerresand; Frida Karlsson; Therese Murén; [2019]
  Keywords : lönsamhet; tillväxt; revision; revisionsplikt; frivillig revision; små aktiebolag; principal-agentteorin; intressentterion; resursberoendeteorin;

  Abstract : Revision innebär att en oberoende part, revisorn, granskar företags årsredovisningar i syfte att försäkra externa aktörer om rapporternas riktighet samt att bidra med rådgivning till företaget som revideras. Revisionsplikten som har funnits sedan 1980-talet avskaffades för de små aktiebolagen 2010 med anledning av de höga kostnader detta innebar för dessa aktiebolag. READ MORE

 2. 2. Doing Good While Being Good : A study of the relationship between Corporate Social Responsibility and the Swedish Companies Act

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Johan Djäken; [2016]
  Keywords : Aims of the Swedish Companies Act; Swedish Companies Act; SCA; company s interest; company s objects; contemporary CSR; corporate gifts; corporate governance; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR and Swedish corporate governance; de facto value transfers; duty of loyalty; duty of care; duties of the board; duties of the managing director; ESV; enlightened shareholder wealth maximization; executive compensation; fiduciary duties; profit purpose; purpose of the limited company; pluralist purpose; pyramidal ownership structure; value transfer framework; shareholder value model; shareholder primacy model; share buybacks; Swedish corporate governance; Swedish Code on Corporate Governance; ABL; aktiebolags syfte; aktiebolags vinstsyfte; aktiebolags verksamhetsföremål; aktieåterköp; aktieägarmodell; bolagsstyrelsens ansvar; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR och svensk bolagsstyrning; förtäckta värdeöverföringar; företagsgåvor; institutionella ägare; korsägande; pluralistiskt vinstsyfte; pyramidägande; Svensk kod för bolagsstyrning; svensk bolagsstyrning; upplyst aktieägarmodell; verkställande direktörs ansvar; värdeöverföringsreglerna; värdeöverföringar;

  Abstract : This thesis investigates the current interrelationship between the provisions contained in the Swedish Company Act (2005:551) and activities related to Corporate Social Responsibility (CSR) pursued by companies listed at Nasdaq Stockholm. The focal point of this thesis could be argued to be of particular relevance in this day and age, as companies listed at Nasdaq Stockholm continue to perform at the top of the league in global sustainability performance measurements, and Swedish and European legislators have intensified their efforts to encourage businesses to operate in a way that does not incur unacceptable social costs to society. READ MORE