Essays about: "dikor"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the word dikor.

 1. 1. Inhysningssystem för dikor : en jämförelse mellan liggbåsstall och djupströstall till dikor

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jakob Karlsson; Martin Johansson; [2018]
  Keywords : dikor; stall; liggbås; djupströbädd; nötköttsproduktion; byggkostnad;

  Abstract : Syftet med studien är att ur en byggteknisk och ekonomisk synvinkel belysa skillnaderna mellan liggbås och djupströbädd som inhysning för dikor. Intresset för att investera i stallar till dikor har den senaste tiden ökat. READ MORE

 2. 2. Klinisk mastit på dikor – en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amelie Andersson; [2018]
  Keywords : Klinisk mastit; mastit; dikor; enkätstudie; köttraskor;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Kokvigans strategiska värden : en intervjustudie

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Frida Ljung; [2018]
  Keywords : kokviga; strategi; värde; flexibilitet; nötkött; business model canvas; BMC;

  Abstract : Denna studie är gjord med anledning av den pris- och utbudsvariation som har ägt rum de senaste åren inom nötköttsproduktionen. Efter några gyllene år med rekordhöga priser och en ökande konsumentmedvetenhet och efterfrågan på Svenskt kött har vi upplevt en brist av slaktdjur delvis beroende på att producenter väljer att spara kvigor till rekrytering. READ MORE

 4. 4. Artificiell insemination inom dikalvproduktion : en intervjustudie

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Mikael Losbrant; [2018]
  Keywords : dikor; nötköttsproduktion; artificiell insemination; AI; semin; kor; köttproduktion; köttdjur; dikalvsproduktion;

  Abstract : Artificiell insemination (AI) är ett fantastiskt verktyg för att på ett enkelt sätt sprida genetiskt material över hela världen, den gör att problem som inavel och genetiska defekter minskar och det ger en friskare population av nötkreatur. För länge sedan gick bönderna i socknen med sina kor till närmaste tjur vilket gjorde genetiken väldigt smal. READ MORE

 5. 5. Halmsilage : kan ensilerad halmstubb med vallinsådd fungera som foder till dikor?

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oskar Kvist; [2017]
  Keywords : dikofoder; hög halmstubb; bottengröda; rödklöver; lusern; vallblandning; insådd;

  Abstract : Med ett ökat intresse för dikoproduktion och fler lantbrukare som ställer om till diko-produktion, så bör det finnas ett ökat intresse för att kunna styra sina fodergivor på ett så optimalt sätt som möjligt under produktionsåret. Tidigare undersökningar visar att det kan vara svårt att skörda ett grovfoder med tillräckligt lågt näringsinnehåll för att dikor inte ska överutfodras. READ MORE