Essays about: "djurhållare"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word djurhållare.

 1. 1. EHV-1 – smittskyddsaspekter och smittläge i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mika Berglund; [2019]
  Keywords : EHV-1; virusabort; smittläge; smittskydd; Sverige;

  Abstract : Ekvint herpesvirus-1 (EHV-1) är ett α-herpesvirus med hästar som de enda naturliga värddjuren. Det finns tre olika former av infektion med EHV-1: respiratorisk form (EVR), centralnervös form (EHM) och abortform. READ MORE

 2. 2. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mathilda Petersson; [2019]
  Keywords : lejon; viltkonflikt; predation; boskap; samexistens;

  Abstract : Det pågår idag en konflikt i Afrika med lejon och pastoralister inblandade. Konflikten verkar öka i takt med att människor med boskap blir fler och lejonens habitat och bytesdjur minskar. Detta litteraturarbete syftar till att utreda de konsekvenser som följer förluster av boskap, både för djurhållaren och för lejonpopulationen. READ MORE

 3. 3. Hur kan relationen mellan djurskyddsinspektören och djurhållaren förbättras?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jennifer Johansson; [2018]
  Keywords : djurskydd; attityder; lagstiftning; länsstyrelse;

  Abstract : För att säkerställa att djurskyddet ute på gårdarna i Sverige motsvarar kraven i nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning utförs offentliga kontroller. Ansvaret för den offentliga kontrollen åligger landets 21 länsstyrelser. Jordbruksverkets uppgift är att vara med och samordna länsstyrelsernas arbete. READ MORE

 4. 4. Subjektiva metoder för detektion och gradering av hälta hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jenny Carlander; [2018]
  Keywords : hälta; bedömning; prevalens; mjölkkor;

  Abstract : Hälta hos mjölkkor är ett omfattande djurvälfärdsproblem. Smärta från kons rörelseapparat orsakar problem genom att begränsa rörligheten vilket leder till kortare ättid och mindre tydligt brunstbeteende. Hälta är det tredje största orsaken till produktionsförluster efter fertilitetsproblem och mastit. READ MORE

 5. 5. MRSA och dess påverkan på grisproduktionen

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Josefin Andersson; [2018]
  Keywords : MRSA; gris; produktion; lantbrukare; konsekvens;

  Abstract : Staphylococcus aureus är en viktig patogen och kommensal på hud, slemhinnor och luftvägar hos djur och människor. Meticillin-resistenta S. aureus (MRSA) är bakterier som förvärvat resistens mot β-laktamantibiotika genom genen mecA eller mecC som sitter på ett överförbart segment (SCC). READ MORE