Advanced search

Showing result 1 - 5 of 23 essays matching the above criteria.

 1. 1. Välfärd hos värphönor : effekter av frigående system och inredda burar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Karolin Rask; [2019]
  Keywords : sittpinne; värprede; sandbad; luftkvalitet; fjäderplockning; naturligt beteende; socialt beteende; födosök; bröstbensfraktur;

  Abstract : I undersökningar anger de flesta europeiska konsumenter att produktionsdjurens välfärd är viktig. Inhysningssystemet har en direkt påverkan på välfärden hos värphönor. READ MORE

 2. 2. Gnuer kontra tamboskap : konflikten mellan gnuer och traditionell hållning av tamboskap i östra Afrika

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Amelia Åkesson; [2019]
  Keywords : gnu; pastoralism; boskap; samexistens; konkurrens; elakartad katarralfeber;

  Abstract : Samexistens mellan vilda och tama djur fungerar inte alltid smärtfritt. Pastoralister, vars djurhållning bygger på att gå med djuren dit bete finns, så kallad frigående betesdrift, påverkas i stor grad av det vilda djurlivet. Ett stort problem för pastoralister i vissa områden i Afrika är gnuer. READ MORE

 3. 3. Kaninens mag-tarmhälsa och den fysiska aktivitetens inverkan

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Juli Arvidsson; Emma Henriksson; [2018]
  Keywords : kanin; fysiologi; anatomi; gastrointestinala sjukdomar; fysisk aktivitet; inhysing;

  Abstract : Kunskap inhämtad tidigare under utbildningen väckte frågan om en positiv inverkan av fysisk aktivitet både som prevention och behandling av icke infektiösa gastrointestinala störningar hos kanin. Detta eftersom kaniners mag-tarmsystem i mycket liknar hästars, och för hästar är motion en vedertagen behandling vid exempelvis kolik. READ MORE

 4. 4. Vilka ägg ska man köpa – en guide för den medvetne konsumenten : – en guide för den medvetne konsumenten

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Kajsa Witthuhn; [2018]
  Keywords : värphöns; inhysningssystem; ägg; välfärd; miljö; hållbarhet;

  Abstract : I dagens samhälle ställs vi inför allt fler val i livsmedelsaffären. Ett exempel på detta är valet av ägg, ett livsmedel som ökar i popularitet globalt. I EU finns fyra olika inhysningssystem för värphöns; inredd bur, frigående inomhus, frigående med tillgång till utevistelse och höns inom ekologisk produktion. READ MORE

 5. 5. Analysis of fatty acids in egg yolks of various production systems

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Jonatan Nyberg; [2017]
  Keywords : egg; fatty acid; omega-3; egg enrichment; docosahexaenoic acid; omega-6 omega-3 ratio; organic; free range; DHA;

  Abstract : OBJECTIVES: The objective of this study was to compare fatty acid composition of different eggs. Seven kinds of eggs from three companies were taken, including organic, free range, enriched and “farmer” eggs. RESULTS: In total 15 fatty acids were identified. READ MORE