Essays about: "funktionalism"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word funktionalism.

 1. 1. Upprustning av ett funktionalistiskt centrum : omgestaltning av ett torg och en affärsgata i Finntorp i Nacka kommun för ett första steg i utvecklingen mot hållbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rasmus Klingstedt; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; hållbarhet; centrum; torg; affärsgata; funktionalism;

  Abstract : Finntorps centrum är ett lokalt centrum från 50- och 60-talet beläget mitt på Västra Sicklaön i Nacka kommun. I Nackas översiktsplan står att Sicklaön ska utvecklas till en tät stad fram till år 2030. Dock finns inga byggplaner för det något eftersatta Finntorps centrum. READ MORE

 2. 2. Form, funktion och aktivitet : en jämförelse av parker anlagda i Stockholm under funktionalismen respektive mellan 2000 och nutid

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hannah Rodin Borne; [2018]
  Keywords : aktivitet; form; funktion; funktionalism; programmerade ytor;

  Abstract : De senaste årtiondena har stora delar av Stockholm förtätats inåt. Parkmark tas i anspråk för vinsten av bostadsbyggande. Idealet går allt mer mot rutnäts- och kvartersstaden, vilket den funktionsuppdelade staden var en motreaktion på under 1920-talet. READ MORE

 3. 3. Nordisk romantisk funktionalism : en studie av Ulla Bodorffs gestaltning av bostadsgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Madeleine Johansson; Johanna Reppling; [2018]
  Keywords : bostadsgårdar; funktionalism; förvaltning; restaurering; Ulla Bodorff;

  Abstract : Under 1930–1950 utvecklas nordisk romantisk funktionalism och en ny syn på den bostadsnära miljön, med rymlighetsideal och fokus på funktion och användning. Ulla Bodorff var en av de främsta utövarna av denna stil, men är idag ett näst intill bortglömt namn. READ MORE

 4. 4. Plats för grönska i staden : bostadsgårdens förändring från 1940- till 2000-talet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Sjöberg; [2017]
  Keywords : bostadsgårdar; utemiljöer; funktionalism; förtätning; stadsplanering;

  Abstract : Under 1940- och 2000-talet har det varit bostadsbrist i Uppsala. Stadsplaneringsideal påverkar hur bostadsunderskottet åtgärdas, vilket i sin tur påverkar hur stadens gröna miljöer utformas. Sol, ljus och luft var ledord under 1940-talet. Under 2000-talet finns ett fokus på förtätning och att koncentrera staden. READ MORE

 5. 5. Rosendals nya trädgård : en komparativ studie mellan nutid och dåtid

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pia Larsson; [2017]
  Keywords : Rosendal; historiska trädgårdar; renässans; barock; landskapsparker; tysk stil; allmogestil; funktionalism; gestaltning; anläggningsprocess;

  Abstract : 1615 byggdes ett nytt slott, Rosendal, utanför Helsingborg, och 1756 byggdes slottet om och den gamla trädgården likaså. Under årens lopp kom trädgården sedan att förändras flera gånger. 2015 såldes slottet till Poul M Mikkelsen som inte bara rustar upp slottet utan även hela trädgården. READ MORE