Essays about: "gårdsmiljö"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word gårdsmiljö.

 1. 1. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 2. 2. Solvallas pre- and primary school

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Ellen Forsskåhl; [2018]
  Keywords : School; primary school; preschool; Solvalla; Stockholm; Skola; skolbyggnad; Solvalla; Stockholm; förskola; grundskola;

  Abstract : Solvallastaden är en ny stadsdel som planeras i Stockholms västra förorter, i närheten av Bromma flygplats. Idag ligger Sveriges största arena för travsport i området. Framöver kommer området prioritera grönska, möjligheter till idrott, framkomlighet till fots och bostäder. READ MORE

 3. 3. Hur behandlas utemiljön vid förnyelse av ett miljonprogramsområde? : en fallstudie av Husby

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Widlund; Gabriella Östberg; [2013]
  Keywords : Förnyelse; Husby; Järvalyftet; miljonprogrammet; utemiljö; bostadsområden; samhällsplanering;

  Abstract : Idag är det nästan femtio år sedan byggsatsningen som kom att kallas miljonprogrammet genomfördes. Alltsedan dess har stark kritik riktats mot de miljöer som skapades och ett flertal försök att förbättra dessa områden har genomförts. Kritiken finns dock till stor del kvar. READ MORE

 4. 4. Rekreation och rehabilitering i jordbrukets kulturmiljö

  University essay from SLU/Agrosystems (until 121231)

  Author : Matilda Björkqvist; [2011]
  Keywords : kulturmiljö; kulturlandskap; rehabilitering; rekreation; multifunktionella landskap; trädgårdsterapi;

  Abstract : Det storskaliga och industrialiserade jordbruk som utvecklats under den senare hälften av nittonhundratalet har inneburit stora förändringar för odlingslandskapet. Den biologiska mångfalden har minskat kraftigt och kulturbärande landskapselement har hotats. READ MORE

 5. 5. Slottsholmen på Svaneholm : en fallstudie om en historisk park- och gårdsmiljö och hur den kan ha tett sig under 16-1700-tal

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Daniel Andersson; [2011]
  Keywords : Svaneholm; slottsträdgård; slottspark; gårdsmiljö; gård; Burman; Macklean; trädgårdsredskap; ridbana; 1700-tal; igenläggning; Coyet;

  Abstract : The park at Svaneholm is a place, the history of which is very little known today and the needfor better knowledge has been the cause of this investigation. The essay is primarily limited tothe time from late 17th century up to the end of the 18th century and takes stand on profoundinvestigations in accessible map-and archive material. READ MORE