Essays about: "oligonukleotider"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word oligonukleotider.

 1. 1. PAMPaR: Parallel Analysis of miRNAs, Proteins and RNAs. Dynamic Profiles of miRNAs, mRNAs and Specific Proteins in Mouse Embryonic Stem Cells Differentiating into Neural Precursors

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Amelie Carlström; [2023]
  Keywords : PAMPaR; SPARC; Proximity extension assay; Neuronal differentiation; Mouse embryonic stem cells; PAMPaR; SPARC; Proximity extension assay; Neuronal differentiering; embryonala musstamceller;

  Abstract : MikroRNA-molekyler (miRNA) är viktiga icke-kodande RNA-molekyler för post-transkriptionell reglering av proteinkodande gener. De har även effekter på många cellulära processer såsom differentiering. De biosyntetiska reaktioner som skapar miRNA involverar proteiner som själva regleras av miRNA. READ MORE

 2. 2. Preparative chromatographyfor modified oligonucleotides : Method development for modified oligonucleotides, fromanalytical to preparative chromatography

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Rebecka Jasinski; [2021]
  Keywords : oligonucleotides; preparative chromatography; scaling-up; ion-pair chromatography; dibutylamine; oligonukleotider; preparativ kromatografi; uppskalning; jonparskromatografi; dibutylamin;

  Abstract : Synthetic oligonucleotides, which are short strings of DNA or RNA, are a grooving area of importance for the pharmaceutical industry and for companies that manufacture diagnostic components. The manufacturing process of synthetic oligonucleotides involves many complex processes that use separation and purification techniques like ion-exchange chromatography, ion-pair reversed phase chromatography and ultra-performance liquid chromatography. READ MORE

 3. 3. The impact of various chromatographic conditions on the separation of modified and unmodified oligonucleotides

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Lewis Frazer; [2021]
  Keywords : Oligonucleotide; Modified oligonucleotides; Ion-pair chromatography; Chromatography; Analytical chemistry; TEAA; DBA; Chemistry; Oligonukleotid; Modifierade oligonukleotider; Jonpars kromatografi; Kromatografi; Analytisk kemi; TEAA; DBA; Kemi;

  Abstract : In this study, the effects of certain chromatographic conditions on various modified and unmodified oligonucleotides were investigated. At the forefront of this study was the investigation of a new Ion-pair Reversed-phase liquid chromatography (IP-RPLC) method, that had the potential to replace a previously established triethylammonium acetate (TEAA) IP-RPLC method developed for oligonucleotide separations. READ MORE

 4. 4. Functionalization and Evaluation of Nanoparticle Probes for the Development of a 14-Plex Diagnostic assay

  University essay from KTH/Kemi

  Author : Samuel Narmack; [2021]
  Keywords : Functionalization; multiplex; probing; diagnostics; nanoparticles; Funktionalisering; multiplexera; sonder; diagnostik; nanopartiklar;

  Abstract : Detta projekt var ett samarbete mellan Aplex Bio AB och Scilifelab. Projektets mål var att utveckla en molekylär diagnostisk panel med förmågan att detektera och diskriminera mellan 14 olika typer av patogener. Projektet innehåller 4 kapitel med fokus på olika mål. READ MORE

 5. 5. The dependence of chromatographic conditions for separation of oligonucleotides in different AEX-HPLC columns

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Julia Nylander; [2020]
  Keywords : ion exchange chromatography; oligonucleotides; anion exchange column; pH; HPLC; Jonbyteskromatografi; oligonukleotider; anjonbytarkolonn; pH; HPLC;

  Abstract : Oligonucleotides (ONs) are widely used in different applications in life science, forensic, in i.e. family tree DNA test for humans and in diagnostic applications in several fields. READ MORE