Essays about: "rituell"

Found 3 essays containing the word rituell.

 1. 1. Håga in context – An analysis of the Håga complex in the Bronze Age landscape of the Mälar Valley region

  University essay from Uppsala universitet/Arkeologi

  Author : Rachel Elliott; [2020]
  Keywords : Håga complex; King Björn’s mound; Bronze Age; Middle Sweden; Mälar Valley region; ritual landscapes; ritual practice theory; Hågakomplexet; Kung Björns hög; bronsåldern; Mellansverige; Mälardalen; rituell landskapet; rituellpraktiksteori;

  Abstract : The Bronze Age in Middle Sweden is characterized by several key sites and monuments which have been interpreted by previous research to play an overarching role in the elite ruling system in the Mälar Valley region. King Björn’s mound (a.k.a. READ MORE

 2. 2. The Late Bronze Age Sanctuary at Ayios Iakovos: Dhima Revisited

  University essay from Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Author : Adam Lindqvist; [2017]
  Keywords : Cyprus; Late Bronze Age; Late Cypriot; Ayios Iakovos: Dhima; Pottery; Chronology; Communal cnsumption; Libation; Re-evaluating old material; Mycenaean pottery; Cypriot pottery; Ritual; Sanctuary; Early Cypriot cult.;

  Abstract : År 1929 grävde den Svenska Cypernexpeditionen ut en helgedom daterad till den tidiga delen av Sencypriotisk II (1400-1340/1315), namngiven Ayios Iakovos: Dhima. Kring ett terrakotta-kar återfann arkeologerna flera värdefulla och exotiska föremål. READ MORE

 3. 3. Rituell slakt - med och utan bedövning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ida Brandt; [2014]
  Keywords : djurvälfärd; slakt; rituell; religiös; bedövning; shechtica; dhabiha; kosher; halal; animal welfare; slaughter; ritual; religious; stunning;

  Abstract : Bedövning eller inte vid rituell slakt är en ständigt aktuell fråga, vars lagstiftning och regler skiljer sig mellan olika länder och religiösa grupper. Syftet med denna litteraturstudie är att med utgångspunkt från djurets lidande utreda vilken rituell slaktmetod som ger högst djurvälfärd; slakt utan bedövning eller slakt med bultbedövning, elektrisk head-only-bedövning eller post-cut stunning. READ MORE