Essays about: "svenskodlat"

Found 4 essays containing the word svenskodlat.

 1. 1. Odling av svensk lupin : strategier med fokus på ogräshantering

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emil Möller; Carl Sjöberg; [2019]
  Keywords : blålupin; smalbladig lupin; narrow-leaf lupin; lupinus angustifolius;

  Abstract : Människor blir allt mer miljömedvetna och vill inte äta kött i samma utsträckning som tidigare. Därför ökar användningen av protein från växtriket framförallt med protein från exempelvis soja som idag importeras från andra sidan jorden. READ MORE

 2. 2. Svensk quinoa : svensk quinoaodling och dess egenskaper som alternativ gröda

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Amanda Wahlström; Sofia Samuelsson; [2018]
  Keywords : nya grödor; svenskodlat; saponiner; växtföljd; nordiskt klimat;

  Abstract : Quinoa är idag känd som en gröda riklig på protein. Att befolkningsmängden i världen växer gör att vi står inför en utmaning att kunna producera mat till en stor grupp av människor. Sverige har som känt bra mark att kunna odla på och detta måste utnyttjas. READ MORE

 3. 3. Blåbärstry Lonicera caerulea : en ny bärgröda med potential?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Marcus Neuman; [2017]
  Keywords : blåbärstry; haskap; Lonicera caerulea; bärodling;

  Abstract : Konsumtionsmönstret för frukt och bär i Sverige befinner sig i en starkt positiv trend. I en rapport från Jordbruksverket (2015) beskrivs konsumtionen ha ökat med omkring 200 procent mellan åren 1960 och 2013. READ MORE

 4. 4. Sveriges handelsvägar för tomat och äpple

  University essay from SLU/Dept. of Crop Science

  Author : Ellinor Ahnström; [2005]
  Keywords : handelsvägar; tomat; äpple; handelsströmmar;

  Abstract : The market of fruit and vegetables develops continuously to become tougher and more complex. The fast development makes it difficult to keep up with all the changes. This is the case for apples and tomatoes. READ MORE