Essays about: "tjurar"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the word tjurar.

 1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Keywords : visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Abstract : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. READ MORE

 2. 2. Vilket val av habitat gör älgen under brunsten?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Mikaela Casselgård; Simon Palmér; [2019]
  Keywords : Alces alces; tjurar; rörelsemönster; Sverige;

  Abstract : Älgen, Alces alces L., har länge varit en omdebatterad art inom skogsbruket och infrastrukturen. Under höst och vinter infaller de flesta trafikolyckor då älg är inblandad och är alltså den tid på året då större försiktighet på vägarna bör beaktas. READ MORE

 3. 3. Genetic correlations among longevity, claw and leg health evaluated in the nordic countries and type traits evaluated in USA, in Holstein Dairy Cattle

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Isabelle Hultdin; [2018]
  Keywords : genetic correlation; type traits; claw and leg health; longevity; Holstein; dairy cattle;

  Abstract : The Holstein breed is known for its high milk yield and this has been achieved partially by genetic selection for yield. As a consequence, functional traits have deteriorated. Claw and leg disorders are common reasons for involuntary culling: 8.4% to 8. READ MORE

 4. 4. Ny ultraljudsmetod för utvärdering av knäleder hos nötkreatur fokuserat på tjurar av köttras

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lotta Häggblom; [2018]
  Keywords : ostekondros; ultraljud; diagnostik; köttras; tjur;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Vilket stall är mest ekonomiskt för uppfödning av ungtjurar?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oskar Andersson; Jonathan Dernerud; [2018]
  Keywords : tjuruppfödning; kostnader; ungnötstall; inhysningssystem; ungnöt;

  Abstract : För att få fram fakta om olika stalltyper som sedan kan användas vid eventuella byggnadsplaner har vi undersökt fördelarna och nackdelarna med att föda upp tjurar i spaltboxstall, liggbåsstall och stall med djupströbädd och skrapad gång ur en ekonomisk men också ur djurvälfärd-synpunkt. I arbetet ingår en litteraturstudie och vi genomförde även en egen studie genom att skicka ut enkäter till lantbrukare som hade erfarenhet av de olika stallen. READ MORE