Essays about: "traktdirektiv"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word traktdirektiv.

 1. 1. Brister inom planeringsarbetet enligt skogsmaskinförarna

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Agnes Fredholm; [2022]
  Keywords : traktdirektiv; översiktskarta; avlägg;

  Abstract : Till följd av den oro som fanns under 1800-talet, om att skogen skulle ta slut, började Sverige med skogsskötsel. I skogsskötseln ingår bl.a. ett skötselsystem som heter trakthyggesbruk. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av AB Karl Hedins traktdirektiv och traktplanering

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Peter Andersson; [2019]
  Keywords : entreprenör; traktdirektiv; enkät; informationskvalitet;

  Abstract : Högkvalitativ information är en viktig del för att en entreprenör ska kunna göra ett bra arbete i skogen. Den information som behövs ska finnas samlad i en arbetsbeskrivning; traktdirektivet. READ MORE

 3. 3. Prestationsprognos i drivning utifrån driftsuppföljningsdata

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Erik Osmén; [2019]
  Keywords : Produktivitet; Slutavverkning; Gallring;

  Abstract : There are several good reasons to create mathematical functions that can predict, or forecast, the productivity in logging operations. One of these reasons is that the contractor’s piece rate often is based on the forecasted productivity. There are different methods to generate a model that can forecast the productivity in logging operations. READ MORE

 4. 4. Hantering av forn- och kulturlämningar inom SCA Norrbottens skogsförvaltning : informationshantering från planering till markberedning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Fredrik Ögren; [2019]
  Keywords : fornlämningar; kulturlämningar; skogsbruk; informationsflöde; planering; skador; kulturstubbe; skogshistoria; ancient remains; cultural remains; forestry; information flow; planning; damages; cultural-marking stump; forest history;

  Abstract : Norra Sveriges skogar är rika på spår av människors levande och brukande som efterlämnat forn- och kulturlämningar som kan dateras ända tillbaka till forntiden då inlandsisen släppte sitt grepp om norra Skandinavien. Alla dessa forn- och kulturlämningar är skyddade mot all negativ åverkan och skador genom kulturmiljölagen och skogsvårdslagen. READ MORE

 5. 5. Avverkningslagens tillämpning av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Louise Sunnälv Persson; [2018]
  Keywords : körskador; kvalitativa intervjuer; traktplanering; traktdirektiv; kommunikation;

  Abstract : Körskador i samband med avverkning är ett problem inom skogsbruket. År 2012 togs en branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark fram och lade grunden till införandet av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog under år 2013. READ MORE