Essays about: "urban heat island"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the words urban heat island.

 1. 1. Desert garden techniques to ameliorate urban microclimates : an example of application in Granada, Spain

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Otto Lundberg; [2022]
  Keywords : climate change; Egyptian gardens; Persian gardens; Alhambra; urban heat island; desert gardens;

  Abstract : In this day and age we are faced with urban cores getting hotter, with the main drivers being climate change and the urban heat island effect. This gets even more complicated as the parts of Europe that have the largest need too cool down, i.e. the south, has the least amount of space available for interventions in the form of green space. READ MORE

 2. 2. Växtval för att motverka värmeöeffekten : kan träden i Malmö användas för att minska värmebildning i staden?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anton Wallenstad; [2022]
  Keywords : värmeöeffekten; urbanisering; klimatförändringar; ; vegetation; träd; skugga; transpiration;

  Abstract : Klimatförändringar har förekommit genom alla tider, men de som ägt rum de senaste decennierna och förväntas fortsätta i samma riktning i framtiden är mer extrema än alla skådade de senaste århundradena. Med klimatförändringarna förväntas medeltemperaturerna öka och med dem ökar även risken för extrema väderfenomen som torka och värmeböljor. READ MORE

 3. 3. The cooling potential of Rain Gardens and Green Roofs - The influence on energy partitioning in Kvillebäcken, Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Julia Cederbrant; [2021-07-05]
  Keywords : urban energy balance; urban water balance; SUEWS; energy partitioning; Blue-green infrastructure;

  Abstract : Blue-green infrastructure (BGI) has become a popular way of combating the effects of climate change, both regarding heat mitigation and runoff from precipitation. This thesis aims to understand the potential of two BGI types, namely rain gardens and green roofs, of increasing the latent heat fraction in an urban area and thereby also understand the possible cooling effect from these measures. READ MORE

 4. 4. Värmereducerande grönstrukturer : hur kan gröna strukturer användas för att lindra den urbana värmeöeffekten?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nils Vestlund; [2021]
  Keywords : gröna strukturer; värmeöeffekten; värmerelaterarad ohälsa; stadsklimat;

  Abstract : Det här arbetet undersöker gröna strukturer som åtgärd för att motverka värmeöeffekten i svenska städer. Värmeöeffekten innebär att det urbana landskapets dygnsmedeltemperatur är högre än i omgivande ruralt landskap. READ MORE

 5. 5. COOL IT DOWN - Tackling urban heat island effect in Singapore

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Marcin Zebrowski; [2021]
  Keywords : urban heat; urban heat island effect; tropical; climate; microclimate; sustainable urban design; marina bay; singapore; Arts and Architecture;

  Abstract : This master thesis aims to propose sustainable solutions to influence the microclimate, tackle the urban heat island effect and provide a climate-sensitive design for Marina Bay in Singapore. During the site visit and research, the main challenges for Downtown Singapore were identified. READ MORE