Essays about: "Ida Jonson"

Found 1 essay containing the words Ida Jonson.

  1. 1. Bedövningsmetoder för slaktkyckling : en djurvälfärdsmässig jämförelse

    University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Author : Ida Jonson; [2016]
    Keywords : bedövningsmetoder; slaktkycklingar; djurvälfärd; stunning methods; poultry; animal welfare;

    Abstract : Hantering av djur före slakt utgår framförallt från tre aspekter: effektivitet, arbetsarskydd och djurvälfärd. I denna litteraturstudie kommer fokus läggas på djurvälfärdsmässiga aspekter vid kycklingslakt. READ MORE