Essays about: "Ida Jonson"

Found 2 essays containing the words Ida Jonson.

 1. 1. Hälsostatus hos katter på svenska äldreboenden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Jonson; [2019]
  Keywords : feline; katt; terapi; äldreboende; hälsa; psykiskt; beteende; stress;

  Abstract : Användning av terapidjur är vanligt förekommande inom äldrevården. Idag används katter som terapidjur inom både vård och omsorg för att ge mentalt och socialt stöd. Katt är ett av de vanligaste djuren som bor på äldreboenden och dess närvaro har visat sig bidra med stora hälsoeffekter hos de äldre som t.ex. READ MORE

 2. 2. Bedövningsmetoder för slaktkyckling : en djurvälfärdsmässig jämförelse

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Jonson; [2016]
  Keywords : bedövningsmetoder; slaktkycklingar; djurvälfärd; stunning methods; poultry; animal welfare;

  Abstract : Hantering av djur före slakt utgår framförallt från tre aspekter: effektivitet, arbetsarskydd och djurvälfärd. I denna litteraturstudie kommer fokus läggas på djurvälfärdsmässiga aspekter vid kycklingslakt. READ MORE