Essays about: "Lisa Rönnols"

Found 2 essays containing the words Lisa Rönnols.

 1. 1. Människan och havet : gestaltningsidéer för klimatanpassning vid ökade havsnivåer inom ramen för tävlingen Imagine Open Skåne 2030

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Nystedt; Lisa Rönnols; [2017]
  Keywords : havsnivåhöjning; idétävling; Skåne; klimatanpassning; gestaltning;

  Abstract : In this master thesis we aim to create examples on how to develop the climate adaption for increased sea levels in the coastal landscape of Skåne, to not only work as a defence against the sea, but also be combined with social, aesthetic and ecological values. The work results in a design proposal, which was used to compete in the idea competition Imagine Open Skåne 2030. READ MORE

 2. 2. Tät eller grön stad? : en utredning av förtätningsproblematiken med exempel från Årstafältet, Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Rönnols; [2013]
  Keywords : förtätning; grönområde; stadsbyggnad; urban sprawl; urbanisering; Årstafältet;

  Abstract : Det råder en urbaniseringstrend i hela världen. När allt fler vill få rum i staden blir utmaningen stor att planera och bygga städer som både är långsiktigt hållbara och utgör en god livsmiljö. READ MORE