Essays about: "SIK"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word SIK.

 1. 1. GENDER-STEREOTYPES, FOOD AND ADVERTISING. An Analysis of Gender-role Portrayal and Gendered Language in Japanese Video Commercials

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : Niklas Sjöberg; [2020-06-09]
  Keywords : SIK; japanska; Japanese; Gender; Stereotypes; advertising; language;

  Abstract : This thesis aims to investigate Japanese gender stereotypes through the analysis of gender role portrayals in video commercials of the product category food and cooking, as well as by observing the use of gender specific language by the characters of the commercials. This is done through a combined quantitative and qualitative analysis of 115 commercials collected from online sources. READ MORE

 2. 2. VIDEOS OF WORSHIP. A multimodal critical discourse analysis of Xi Jinping’s ideology and its recontextualisation in propagandistic music videos

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : Karl Stäringe; [2020-04-03]
  Keywords : SIK; kinesiska; cult of personality; Xi Jinping; visual grammar; recontextualisation; multimodal critical discourse studies;

  Abstract : År 2012 och 2013 tog Xi Jinping över ledarrollerna för Kinas Kommunistparti, den CentralaMilitärkommissionen och Folkrepubliken Kina. Detta maktskifte påbörjade en centraliseringav den makt som sedan Deng Xiaopings tid hade delats av det översta ledarskiktet. READ MORE

 3. 3. The role of salt inducible kinases in the regulation of the mammalian target of rapamycin pathway in adipocytes

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Sulochana Kotresh Jali; [2020]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Salt inducible kinase 2 (SIK2) is found abundantly in adipose tissue and may have a role in the development of diabetes. SIK2 is downregulated in insulin-resistant and obese individuals, thereby providing a new potential target for therapeutic solutions. READ MORE

 4. 4. RUSSIA VERSUS “HITLER-GERMANY” AND “GAY-WEST”. Cultural History and Political Technology in Defence of a Besieged Fortress

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : Tuomas Taavila; [2019-09-04]
  Keywords : ryska; SIK; Russia; national idea; Critical Discourse Analysis; cultural history; state-propaganda; besieged fortress; West; Great Patriotic War; othering;

  Abstract : Against the background of deteriorated relations between Russia and the West,this study conducts a Critical Discourse Analysis on the Russian nation-buildingproject, facilitated by official rhetoric and state-controlled television. The essaystarts with an examination of the cultural roots of a Russian ‘national idea’ andshows how these are present in today’s context. READ MORE

 5. 5. Romsugning i Alterälven för att utreda sikens lekhabitatpreferenser

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Simon Sundberg; [2019]
  Keywords : sik; lekhabitat; romsugning;

  Abstract : Syftet med det här arbetet har varit att utreda sikens lekhabitatpreferenser i Alterälven i avseende på strömförhållanden, djup och bottensubstrat genom romsugning med en vattenpump. Romsugning har inte använts i någon större utsträckning i Sverige tidigare och syftet har därför även varit att utvärdera metoden för framtida studier. READ MORE