Essays about: "foresters"

Showing result 16 - 20 of 30 essays containing the word foresters.

 1. 16. Marknadsundersökning om vad skogsägare vill ha för produkter/tjänster av skogsbolagen

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jakob Gustafsson; [2011]
  Keywords : Skogsägare; Service; Enkätundersökning;

  Abstract : The goal of this work is to get as good a basis as possible to explain what the owners want for products and services when those doing business with buying groups in Korsnäs purchases regions: Gävleborg, Dalarna, Uppland and Frövi. It should also provide Korsnäs knowledge of the most important factors to consider in business with the owners. READ MORE

 2. 17. "Lika oriktigt, som det är att ensidigt hålla på blädning lika förnuftsvidrigt är det att endast vilja förorda trakthuggning" : tidiga kalhyggen i Norrland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Hanna Lundin; [2011]
  Keywords : kalhuggning; hygge; blädning; dimensionshuggning; Domänverket; Norrland; Västernorrland;

  Abstract : Vid 1800-talets slut var stora delar av skogarna i Norrland starkt påverkade av dimensionshuggning (Kempe 1909; Tirén 1937). Det var i samband med den industriella revolutionen och en ökad efterfrågan på virke från de industriellt utvecklade länderna i Europa som exploateringen av Sveriges skogar tog fart på allvar (Björklund 1984; Kardell 1991). READ MORE

 3. 18. Angrepp av snytbagge och svart granbastborre i Norrland : skadeläget på SCA's marker en vegetationsperiod efter plantering

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Emil Strömberg; [2010]
  Keywords : Plantering; Planteringspunkt; Hyggesvila; Skadegörare; Hygge;

  Abstract : Snytbagge (Hylobius abietis L.) och svart granbastborre (Hylastes cunicularius L.) är två allvarliga skadegörare i skogsplanteringar. READ MORE

 4. 19. Infection rate of pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) in Scots pine (Pinus sylvestris) regenerations with retained aspens (Populus tremula) : evaluation of the importance of large aspen trees compared to aspen sprouts

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Åsa Fjellborg; [2009]
  Keywords : pine twisting rust; Melampsora pinitorqua; European aspen; Populus tremula; Scots pine; Pinus sylvestris; rust disease; pine regeneration; forest pathology;

  Abstract : Rostsvampen knäckesjuka (Melampsora pinitorqua) är en allvarlig skadegörare i tallungskogar i Sverige. Svampen värdväxlar mellan inhemsk tall (Pinus sylvestris) och asp (Populus tremula). De tydligaste symptomen är böjda eller avbrutna skott i de övre grenvarven i tallarnas krona. READ MORE

 5. 20. Inverkan av årstid för förstagallring på avverkningsskador i contorta och tall

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Karin Nolén; [2009]
  Keywords : gallring; mekaniska skador; contorta; tall;

  Abstract : SCA har idag cirka 280 000 hektar beskogad med contortatall (Pinus contorta Dougl. ex Loud. var. latifolia Engelm). READ MORE