Essays about: "foresters"

Showing result 6 - 10 of 30 essays containing the word foresters.

 1. 6. Rådgivning till distansskogsägare : en marknadsundersökning i Norrlands kustland

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Simon Andersson; Karl Magnusson; [2017]
  Keywords : distans; skogsägare; utbor; åbor; Norra Skogsägarna; enkät; Stockholm; avstånd;

  Abstract : Målet med denna studie är att undersöka begreppet distansskogsägare i en nordlig kontext och hur avstånd till fastigheten, mål och kunskap påverkar skogsägarskapet samt vilka rådgivningstjänster de efterfrågar. Datain-samlingen till studien har skett med kvantitativ postenkät samt digital enkät som skickats ut till 500 distansskogsägare, boende i Norrlands kustland. READ MORE

 2. 7. Performance of tree stem isolation algorithms for terrestrial laser scanning point clouds

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Tiago De Conto; [2016]
  Keywords : LiDAR; cylinder circle fit; taper; tropical and boreal tree species; robust estimation;

  Abstract : LiDAR sensors present increasing popularity in the Forestry sector, due to its capability of acquiring high resolution three dimensional data of the forest, useful to a variety of applications. Terrestrial Laser Scanning (TLS) consists of a way to collect large amounts of forest data at the plot level, making further 3D modelling and tree reconstruction possible, thus allowing foresters to extract dendrometric variables with high accuracy from those point clouds. READ MORE

 3. 8. Skogsarbete i björnområde : en pilotstudie om arbetsmiljöfrågor

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Moa Walldén; [2016]
  Keywords : ursos arctos; brunbjörn; skogsbolag; rädsla;

  Abstract : Syftet med den här studien var att undersöka skogsarbetares oönskade möte med björn ur ett arbetsmiljöperspektiv. Till följd av ett framgångsrikt bevarandearbete har antalet brunbjörnar i Sverige successivt ökat för att nu uppgå till cirka 2800 individer. READ MORE

 4. 9. Värdspecifitet och diversitet av svampendofyter hos Fraxinus excelsior och Acer pseudoplatanus

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Alva Anderberg; [2016]
  Keywords : endofyter; Fraxinus excelsior; ask; Acer pseudoplatanus; sykomorlönn; svampsamhällen; värdspecifitet; biologisk mångfald;

  Abstract : Efter askskotts- och almsjukans snabba framfart står det klart att svampsjukdomar inom loppet av ett decennium kan få mångfalden i svenska skogar att se fundamentalt annorlunda ut. Skogsbruket och naturvården saknar två av tidigare alternativ för föryngring av ädellövskog. READ MORE

 5. 10. Developing a model with help of GIS to assess risk for Storm Damage in Kronoberg County

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Frida Ulfves; [2015]
  Keywords : storm damage; wind throw; classification modelling; climate change; forest management; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : During the 20th century storm damage in Sweden has increased as a consequence of how the forest has been managed, an increased proportion of forest and older tree stands. The increase of storm damage has consequences for the regional economy, infrastructure, foresters, and the society. READ MORE