Essays about: "hornbärande"

Found 3 essays containing the word hornbärande.

 1. 1. Konkurrens mellan kulliga och hornbärande nötkreatur i flock

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Karlsson; [2019]
  Keywords : dominans; kulliga; hornbärande; konkurrens; nötkreatur; etologisk studie; observationsstudie;

  Abstract : Hornens betydelse för den sociala dominansen hos nötkreatur har länge diskuterats av bönder och forskare. Kunskap om dess inverkan på djuren är viktigt ur management-synpunkt och påverkar på sikt djurens välfärd. READ MORE

 2. 2. Hornlöshet hos kött- och mjölkkor: nedärvning och samband med andra egenskaper

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Elin Dalemar; [2015]
  Keywords : hornlöshet; kullig; horn; nötkreatur; mjölkkor; köttdjur; genetiska samband; avhorning;

  Abstract : I denna litteraturstudie sammanfattas information angående hornlöshet hos kött- och mjölkkor. Syftet omfattar att undersöka hur fenotypen nedärvs, om det finns skillnader mellan raser samt att redovisa samband med andra egenskaper. Kor med horn kan orsaka skador på såväl djur som människor och korna blir därför svårare att hantera. READ MORE

 3. 3. Djurskydd och djurvälfärd på slakttransporterav nötkreatur vid ett slakteri i Östergötland : bedömning utifrån djurskyddskontroller ochintervjuer av djurtransportörer

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jenny Lejonberg; [2010]
  Keywords : transport; slakt; nötkreatur; djurskydd; kontroll;

  Abstract : Syftet med denna uppsats var att studera djurvälfärden på inkommande slakttransporter vidett slakteri i Östergötland samt att undersöka om lagstadgade krav efterföljs på dessa. Datasamlades in genom att tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötlands län utföradjurskyddskontroller vid avlastningen på slaktanläggningen under två dagar i april 2010. READ MORE