Advanced search

Showing result 1 - 5 of 21 essays matching the above criteria.

 1. 1. Requirement Management in Product Development in B2B : A Study on the Process of Capturing Customer Requirements

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : ILAKIA AMIRTHALINGAM; NADJA ZAHIRALDINNI; [2020]
  Keywords : Customer involvement; customer integration; product development; software development; international customers; obstacles; customer relationship; customer requirement; customer need; methods for mapping requirements; Kundinvolvering; kundintegration; produktutveckling; mjukvaruutveckling; internationella kunder; hinder vid kundinvolvering; kundrelation; kundkrav; kundbehov; metoder för kartläggning av krav;

  Abstract : Our world is ever-changing hence the surroundings ought to develop accordingly. This applies particularly to the product development process and therefore, it is of high priority to adapt to the changes. This can be achieved by observing the market and especially the customers. READ MORE

 2. 2. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Stina Sköld; Edward Svensson; [2019]
  Keywords : hållbar utveckling; bank; transparens; intressenter; hållbara investeringar; risker; miljö; Corporate branding; legitimitet; regelverk;

  Abstract : Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. READ MORE

 3. 3. Construction and demolition waste in Helsinki : Case study of the circular economy hub HSY Ekomo

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Erik Wikström; [2018]
  Keywords : Waste Management; Material Flow Analysis; European Union Waste Framework Directive; Construction and Demolition Waste; Circular Economy;

  Abstract : The limited amount of natural resources on our planet has been actively discussed during the past decade. Recycling materials is becoming increasingly important in order to benefit the economy and the environment. READ MORE

 4. 4. Ökad djurvälfärd i Europa, ett konkurrenshot mot svensk grisproduktion?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oscar Hilmér; Cecilia Klasson; [2017]
  Keywords : svensk grisproduktion; välfärdskoncept; djurskyddslagen; svenskt kött; knorr; fixering; halm;

  Abstract : Sedan vi började studera på SLU har vi fått upp ögonen för den internationella konkurrensen för svensk grisproduktion. Syftet med denna studie är att kartlägga om det finns koncept på den europeiska marknaden som kan konkurrera med svenska produkter. READ MORE

 5. 5. International Entrepreneurship : A Capabilities Perspective on Opportunity Identification and Exploitation

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : David Ideström; [2017]
  Keywords : international new ventures; entrepreneurship; capabilities; internationalization; small and medium-sized enterprises;

  Abstract : This study aims to explore what capabilities that are involved in the formation and early performance of firms that internationalize in an early stage of their development. More specifically, the antecedents of identification and exploitation of business opportunities are explored and linked to specific capabilities. READ MORE