Essays about: "leadermetoden"

Found 5 essays containing the word leadermetoden.

 1. 1. Att arbeta utanför strukturerna : en studie om de fem icke-prioriterade leaderområdena under programperioden 2014-2020

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sanna Sulander; [2019]
  Keywords : Lokalt ledd utveckling; Leadermetoden; icke-prioriterade Leaderområden; handlingsutrymme; strukturer; governance;

  Abstract : Fem Leaderområden fick inte något startbesked under Landsbygdsprogrammet 2014–2020 och därmed ingen budget att bedriva landsbygdsutveckling med under programperioden. Examensarbetet syftar till att undersöka vad som har hänt i dessa Leaderområden fyra år in i programperioden. READ MORE

 2. 2. Är denna utveckling verkligen "lokalt ledd"? : en studie om flerfondslösningens möjligheter och begränsningar inom lokalt ledd utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petra Kessler; [2017]
  Keywords : lokalt ledd utveckling; flerfondslösning; leadermetoden; organisation; governance;

  Abstract : ”Lokalt ledd utveckling” är en åtgärd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 och principen om lokalt ledd utveckling bygger på att grupper som bildas på den lokala nivån involveras i genomförandet av europeiska struktur- och investeringsprogrammen. Lokalt ledd utveckling (som tidigare benämndes Leader) möjliggör därför landsbygdsutveckling utifrån de lokala behoven. READ MORE

 3. 3. Att planera för lokal utveckling : en genomgång av 22 Leaderområdens strategier

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Thorgren; [2016]
  Keywords : lokala utvecklingsstrategier; leadermetoden; landsbygdsprogrammet; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ textanalys; diskursanalys; språkbruk; normativt;

  Abstract : Leader är en metod för att utveckla landsbygden. Lokala utvecklingsstrategier för Leadermetoden, en del av Landsbygdsprogrammet för Sverige 2007- 2013, studeras i detta examensarbete. Detta för att undersöka relationen mellan målen som finns i utvecklingsstrategierna och de projekt som har beviljats stöd genom Leadermetoden. READ MORE

 4. 4. Ringar på vattnet : en studie om att förstå förändringar över tid av Leadermetoden i södra Bohuslän utifrån dess aktörer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Louise Daving Götberg; [2016]
  Keywords : leadermetoden; governance; flernivåstyre; partnerskap; LAG; Bohuslän;

  Abstract : Sedan inträdet i EU 1995 har Sverige använt en metod, Leader, för att samordna aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden. Metoden bygger på ett trepartnerskap mellan privat, ideell och offentlig sektor. READ MORE

 5. 5. Katalysatorer för landsbygdsutveckling : en studie av Leader Nedre Dalälven 3 och etableringen av den nya programperioden lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Ernstsson; [2016]
  Keywords : landsbygdsutveckling; Leader; social tillit; governance; rationalitet;

  Abstract : Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie av Leader Nedre Dalälven 3. Det är en förening skapad för att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020, även kallat Leader. READ MORE