Essays about: "platsskapande"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word platsskapande.

 1. 1. Unga tjejers perspektiv på den urbana närmiljön : promenadintervjuer med tjejer i åldern 8-12

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Anna Maria Sandberg; [2023]
  Keywords : Barnvänliga miljöer; stadsmiljö; tjejers perspektiv; miljöerbjudanden; rörelsefrihet; platsskapande; promenadintervjuer;

  Abstract : Det urbana landskapet har genomgått en stor förändring de senaste decennierna, och den ökade trafiken, förtätningen och rädslan för fulla gubbar begränsar barns rörelsefrihet idag. Möjligheten att röra sig fritt utgör tillsammans med tillgång till många miljöerbjudanden, grundstenarna i en barnvänlig miljö. READ MORE

 2. 2. Platsskapande genom tillfällig arkitektur : reflektion över den tillfälliga arkitekturens förutsättningar för platsskapande och som metod för gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peter Hamlén; [2023]
  Keywords : tillfällig arkitektur; temporär arkitektur; platsskapande; placemaking; offentliga rummet; Hooken; Varberg;

  Abstract : Det blir allt svårare att få tillgång till mark i samtida städer, och en stigande urban befolkning tillsammans med en större klimatmedvetenhet sätter press på beslutsfattare att utveckla det offentliga rummet på ett hållbart sätt. Det är ont om outnyttjade ytor i svenska städer idag, men det finns många ytor som är underutnyttjade. READ MORE

 3. 3. People's House and Center for life

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Hanna Torell Witt; [2022]
  Keywords : Eskilstuna; people s house; church; ceremonial; communtiy;

  Abstract : Råby-Rekarne invites the rural communities of Eskilstuna to celebrate the important stages of life with the proposal of a new People's House. Råby-Rekarne is just one example of how the rural communities in the countryside of Eskilstuna seem to have formed around their local church as a gathering point throughout history. READ MORE

 4. 4. Uppfattningen av barns platsskapande i kommunal planering : en fallstudie av hur två svenska kommuner planerar för och med barn i en urban miljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Uddenäs; [2022]
  Keywords : Barns platsskapande; barns platser; barnvänliga miljöer; hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Platsskapande syftar på processen där individen bygger en relation till den fysiska miljön av en plats. Barns sätt att se och skapa platser på är flexibelt och mjukt i sitt uttryck, till skillnad från vuxenvärldens strikta konstruktioner av plats, och platsskapande är en väsentlig aspekt för barn att upptäcka och förstå sin omvärld. READ MORE

 5. 5. Platser planerade för det oplanerade : om att ta det offentliga rummet i anspråk

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Tiderman Häll; Veronica Lennefors; [2021]
  Keywords : delaktighet; placemaking; platstillhörighet; temporära strukturer; stadsplanering; medborgardialog; offentliga rum; placemaking; place attachment; temporary structures; urban planning; citizen dialogue; participation; public space;

  Abstract : Stadsutvecklingen har genomgått flera transformationer under historien. Vår samtida stadsplanering präglas av effektivitet och högt tempo. Detta görs ofta på bekostnad av människans behov av platsskapande, som blir åsidosatta. READ MORE