Essays about: "tjejers perspektiv"

Found 2 essays containing the words tjejers perspektiv.

 1. 1. Unga tjejers perspektiv på den urbana närmiljön : promenadintervjuer med tjejer i åldern 8-12

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Anna Maria Sandberg; [2023]
  Keywords : Barnvänliga miljöer; stadsmiljö; tjejers perspektiv; miljöerbjudanden; rörelsefrihet; platsskapande; promenadintervjuer;

  Abstract : Det urbana landskapet har genomgått en stor förändring de senaste decennierna, och den ökade trafiken, förtätningen och rädslan för fulla gubbar begränsar barns rörelsefrihet idag. Möjligheten att röra sig fritt utgör tillsammans med tillgång till många miljöerbjudanden, grundstenarna i en barnvänlig miljö. READ MORE

 2. 2. Inte än, men snart mer jämställda aktivitetsytor?! : ett gestaltningsförslag för ungdomar i Vårbyparken baserat på aktuella referensprojekt och forskning

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mathilda Rusman; [2015]
  Keywords : ungdomar; jämställdhet; jämställd användning; landskapsarkitektur; aktivitetsyta; fysisk aktivitet; offentliga miljöer; spontanidrott; folkhälsa;

  Abstract : I Norden blir vi idag alltmer stillasittande som befolkning. Enbart 43% bland tjejer i 15-års åldern samt 58% bland killar uppnår rekommenderade mängder samt rekommenderad intensitet av fysisk aktivitet. Det har även visat sig att tjejer är underrepresenterade på aktivitetsytor i offentlig miljö. READ MORE