Essays about: "parkkaraktärer"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word parkkaraktärer.

 1. 1. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kalle Ågren; [2020]
  Keywords : kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Abstract : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. READ MORE

 2. 2. Så skapar du en hälsofrämjande trädgård

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isa Holgersson; [2017]
  Keywords : miljöpsykologi; hälsofrämjande; EBD; parkkaraktärer; terapi; trädgård;

  Abstract : Den hälsofrämjande effekten från naturen insåg människan tidigt, och under 1700-talet blev det vanligt med parker och trädgård i anslutning till sjukhus. Under 1970-talet tog Steven och Rachel Kaplan dock steget och påbörjade forskning om hur miljön påverkar människan. READ MORE

 3. 3. Farstas nya stadspark : utredning av placering och ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Erik Sundin; Hannah Theorell; [2015]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadspark; parkstråk; tyngdpunkt; Farsta;

  Abstract : Ett aktuellt ämne inom landskapsarkitekturen är den potentiella konflikten mellan förtätning och grönområden i städer. Ett sätt att kompensera förlusten av kvantitativa grönområden på grund av förtätningsprojekt är att omvandla delar av återstående grönområden till mer högkvalitativa parker med plats för många användningsområden samt öka tillgängligheten till dessa parker. READ MORE

 4. 4. Idékatalog för utveckling av ett naturlikt grönområde : analys av och idéer för en utveckling av Tre högars park i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustafsson Lovisa; [2015]
  Keywords : naturlika planteringar; naturlika grönområden; parkutveckling; parkkaraktärer;

  Abstract : Tre högars park är en naturlik park belägen i östra kanten av den skånska staden Lund. Den anlades mellan 1969 och 1973 i samband med att staden expanderade. Idag är den i behov av en upprustning och utveckling för att bli en mer välkomnande och upplevelserik park. Inom detta examensarbete har olika platsanalyser gjorts i parken. READ MORE

 5. 5. Levande arbetsmiljö : studier av analysmetodik för den visuella delen av arbetsmiljön

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tove Karlsson; [2014]
  Keywords : biokontor; grön arbetsmiljö; Grahns parkkaraktärer; miljöpsykologi; synvetenskap; kontorsbelysning; skolbelysning;

  Abstract : För att undvika en känsla av meningslöshet är det viktigt att arbetsmiljön känns levande. Vårt sensoriska system utvecklades i naturen och upplevelsen av livsmiljön förmedlas till 80 % av ljus. Dagens teknik ger helt nya möjligheter att skapa dynamiska ljusmiljöer, men såväl mätmetodiken som begreppsapparaten är dåligt utvecklad. READ MORE