Essays about: "preschool garden"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words preschool garden.

 1. 1. GARDEN-BASED LEARNING IN A REGGIO EMILIA INSPIRED SWEDISH PRESCHOOL WITH A PERMACULTURE GARDEN A case study

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Author : Kathleen Kölz; [2022-02-13]
  Keywords : garden-based learning; Swedish preschool; case study; preschool garden; Reggio Emilia; permaculture garden;

  Abstract : Aim: This study aims to get an in-depth understanding of the characteristics of the garden and garden-based learning in an educational environment of a Swedish preschool that is inspired by the Reggio Emilia approach and has a permaculture garden. Theory: Social constructivism has been adopted as the theoretical framework for this study to gain an understanding of learning processes in the environment of a preschool. READ MORE

 2. 2. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Lazar; [2022]
  Keywords : takgårdar; barnperspektivet; lekplats; friyta; lekmiljö; stadsplanering; förtätning; barns rörelsefrihet;

  Abstract : Trots omfattande forskning kring vikten av goda utemiljöer för barn har flera kommuner börjat aktualisera takgårdar som lösning för förskolemiljöer till följd av den rådande platsbristen i städer. Samtidigt verkar det finnas ett glapp i forskningen kring hur väl dessa utemiljöer fungerar för barnen. READ MORE

 3. 3. Can you practise conceptual subitizing on a tablet? : A quantitative study using an educational game as a research instrument.

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Alexander Löfstrand; [2021]
  Keywords : Subitizing; Subitising; Preschool; Children; Learning; Tablet; Educational Game;

  Abstract : This study investigates the potential of using a newly developed sub-game in the Magical Garden research platform as a method of teaching preschool children subitizing. Thirty preschool children played the game, identifying formation with four, five and six objects. READ MORE

 4. 4. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tina Johansson; [2020]
  Keywords : växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Abstract : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. READ MORE

 5. 5. Debugging in a World Full of Bugs : Designing an educational game to teach debugging and error detection with the help of a teachable agent

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Isabella Koniakowski; [2020]
  Keywords : EdTech; educational technology; design; learning experience; education; feedback; debugging; bug; iterative; interview; sketch; pugh matrix; preschool; teachable agent; teacher; metaphor; Magical Garden; Lärteknologi; EdTech; design; utbildning; feedback; buggar; iterativ; intervju; skiss; pugh matris; förskola; lärare; metafor; lärkompis; lärande agent; agent; Magiska Trädgården;

  Abstract : This study used the Magical Garden software and earlier research into computational thinking as a point of departure to explore what metaphors could be used and how a teachable agent could be utilised to introduce debugging and error detection to preschool children between four and six years old. A research through design methodology allowed the researcher to iteratively work divergently and convergently through sketching, creating a Pugh matrix, conducting six formative interviews, and finally creating two hybrid-concepts as paths to teaching debugging in the form of concepts. READ MORE