Essays about: "vegetation structure"

Showing result 1 - 5 of 145 essays containing the words vegetation structure.

 1. 1. Influence of garden structure and surrounding landscape on the presence of wildlife in Umeå

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Amanda Andersson; [2021]
  Keywords : urban; habitat selection; urban wildlife; garden; citizen science; Vulpes vulpes; Pica pica; wildlife gardening; wildlife friendly features; vegetation structure; greenspace;

  Abstract : Around the world cities are growing. Expansion and densification often take place at the expense of urban greenspace, the most common habitat for urban wildlife. Even though gardens take up a significant amount of the city's green space, there are no general guidelines on how to manage garden to support local wildlife. READ MORE

 2. 2. Effects of the 2018 drought on mire productivity in Skogaryd - Evaluation of ground sensors, satellite data and meteorological data

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Ines Júlio Alfredo; [2021]
  Keywords : Sentinel 2; Vegetation Indices; Ground Sensors; Drought and Mire; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The drought is a complex meteorological phenomenon associated with low precipitation and low water saturation in atmosphere, soils and plants and can has a great effect on aboveground biomass and change the structure and function of the ecosystems. The droughts also are known to reduce the primary and secondary productivity of vegetation. READ MORE

 3. 3. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 4. 4. Restoration strategies in boreal forests : prescribed burning and gap cutting effects on plant diversity and community composition

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Clara Espinosa Del Alba; [2020]
  Keywords : restoration ecology; boreal forest; fire; gap cutting; biodiversity; voluntary set-asides; vascular plants; bryophytes; forest management;

  Abstract : The boreal biome is one of the largest in the world and their forests have been widely exploited for centuries. Consequently, it has suffered ecological simplification and loss of biodiversity. Under these circumstances passive conservation is no longer enough and active restoration techniques need to be tested. READ MORE

 5. 5. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Åsa Nilsson; [2020]
  Keywords : bekväm design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; salutogens; sinnesträdgård; stimulerande design; terapeutisk trädgård; trädgård i vård;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöks hur en avgränsad del av utemiljön vid Vardaga Villa Roos Park (i regi av omsorgsföretaget Vardaga, fortsättnings vis benämnt Villa Roos Park), ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, kan utvecklas med stöd av EBD, evidensbaserad design av utemiljöer i vårdsammanhang (Bengtsson et al., 2018). READ MORE