Essays about: "åskådare"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word åskådare.

 1. 1. Service Quality in the Eyes of Sporadic Spectators : A Quantitative Study for HV71 with a Modified Sportscape Framework

  University essay from Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics

  Author : Zimon Karlsson; Gustav Carlsson; [2020]
  Keywords : service quality; sporadic spectator; spectator sport; total service quality; HV71; hockey; services; service dimensions; quantitative study; fans; service kvalité; åskådare; åskådarsport; HV71; hockey; tjänster; kvantitativ studie; fans;

  Abstract : Introduction: Sports consumption is a unique human experience in which consumers invest both money and emotions where the game becomes the main focus of the event and constitutes what is known to be a sporting event. Sports organizations are required to track how their service quality is perceived during these events in order to understand the values of their spectators and to evaluate levels of satisfaction. READ MORE

 2. 2. Civic center in Gottsunda

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Lovisa Orebrand; [2019]
  Keywords : medborgarcenter; Gottsunda;

  Abstract : Gottsunda medborgarcenter är en plats där medborgarna kan mötas och roa sig i grupp eller på egen hand. Byggnaden servar stadsdelen Gottsunda med bibliotek, aktivitets kontor, ateljéer för rörelse, lek och kreativt utforskande samt en blackbox med läktare för åskådare. READ MORE

 3. 3. Omsluten av digitala fullskalemodeller : en undersökning av potentialen med Virtual Reality som representationsform och processverktyg inom landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marcus Ekström; [2019]
  Keywords : VR; virtuella upplevelser; virtuella miljöer; digital fullskalemodell; Enscape; Prospect; Twinmotion; Fuzor; simulering; representationsform och processverktyg;

  Abstract : Detta masterarbete undersökte potentialen med Virtual Reality som representationsform och processverktyg inom landskapsarkitektur. Syftet var att bidra med kunskap om VR-teknik med målsättningen att hitta ett hanterbart sätt att tillämpa den i designprocessen. READ MORE

 4. 4. What's the hype about esports? : A qualitative study about esports consumer motivation

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Zining Chang; [2019]
  Keywords : esports; spectator; uses and gratification; consumer motivation; qualitative study; interview; esport; åskådare; Uses and Gratifications; konsumentmotivation; kvalitativ studie; intervju;

  Abstract : Esports som åskådarsport har fått en betydande publik under det senaste decenniet, det lockarnästan en halv miljard människor över hela världen och har även fått stöttning från storakända företag. Anledningen till varför människor tittar på esport är dock fortfarande inte välundersökt. READ MORE

 5. 5. Meeting Monsters - How Interactivity Affects the User Experience in Digital Motion Picture Horror Stories

  University essay from KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID; KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Author : Ellinor Jutterström; Alexander Johansson; [2016]
  Keywords : interactivity; immersion; horror; interaktivitet; inlevelse; skräck;

  Abstract : As media over the last decade has become increasingly interactive, the user’s role as the previously passive observer has shifted to an active role playing its own part of the experience. The same development can be seen in storytelling, where traditional narrative techniques are often combined with modern technology in order to create a new level of immersion, aiming to provide the user with the feeling of “being there”. READ MORE