Essays about: "Under- and overrepresented"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words Under- and overrepresented.

 1. 1. Longering som verktyg vid hältutredning av hästar : hur påverkas hälta av att ha det halta benet som innerben eller ytterben?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Daniel Svedare; [2022]
  Keywords : häst; hälta; hältutredning; ortopedi; longering; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : De veterinärer som under sitt yrkesverksamma liv väljer att arbeta med häst kommer med största sannolikhet att komma i kontakt med hästar som är halta. Tidigare undersökningar visar på att dysfunktion av rörelseapparaten och däribland hältor är klart överrepresenterade vad gäller försäkringsärenden bland svenska hästar. READ MORE

 2. 2. Kartläggning av allergisk dermatit hos Försvarsmaktens tyska schäferhundar : analys av tidiga hudbedömningar ur ett avelsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Fanny Bergevi; [2022]
  Keywords : hund; tysk schäferhund; atopisk dermatit; genetiska riskfaktorer; arvbarhet;

  Abstract : The German Shepherd dog breed is overrepresented among immune-related and skin-related diseases, where atopic dermatitis is one of the most common diseases. Since 2010, the Swedish Armed Forces (FM) has collected skin assessments according to a four-graded scale (0–3), when the dogs are approximately 15 months old, aiming to decrease skin-related problems such as allergic dermatitis. READ MORE

 3. 3. Work or Shirk : Finding the optimal enforced effort in activation and evaluating the job stimulus for social benefit recipients, by introducing effective leisure in a labor supply model

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Author : Oliver Rosengren; [2021]
  Keywords : Labor supply; benefits; social assistance; social benefits; job stimulus; earnings disregard; extensive margin; employment; shirking; effort; Arbetsutbud; bidrag; socialtjänst; ekonomiskt bistånd; socialbidrag; försörjningsstöd; jobbstimulans; ansträngning; sysselsättning; extensiva marginalen;

  Abstract : Social benefits were forecasted to increase by 13 percent to 2022 before the pandemic hit the economy (Prop. 2018/19:1). In the latest forecast it has almost doubled: an increase of 24 percent to 2022 (Prop. 2020/21:1). READ MORE

 4. 4. "Why not let us?" : Recognition and participation of samebys in a national park project: The case of Vålådalen-Sylarna-Helags

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Suzanne Gignoux; [2017]
  Keywords : conservation; Saami; sameby; Sweden; discursive institutionalism; conflict management; miljövård; same; samebyar; Sverige; diskursiv institutionalism; konflikthantering;

  Abstract : With different interests at stake, conservation is at the centre of power relations and negotiations over how best to manage a landscape, and is thus a potential source of conflicts, not only about how to manage the land, but also more importantly about what is just. In 2008 Sweden's National Park Plan, the creation of a national park in the area of Vålådalen-Sylarna-Helags in the county of Jämtland was recommended. READ MORE

 5. 5. Antinukleära antikroppar och immunoglobulin A hos tollare och schäfer : Antinuclear antibodies and immunoglobulin A in NSDTRs and German shepherd dogs

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sara Hahne; [2017]
  Keywords : antinukleära antikroppar; Immunoglobulin A; nova scotia duck tolling retriever; tollare; schäfer;

  Abstract : Novia scotia duck tolling retriever (tollare) och tysk schäferhund (schäfer) är överrepresenterade för vissa immunmedierade sjukdomar. Schäfer är en av de mest förekommande raserna att drabbas av systemisk lupus erythematosus (SLE) medan tollare har en påtagligt högre incidens jämfört med de flesta andra raser att drabbas av den SLE-liknande sjukdomen immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD). READ MORE