Essays about: "Verksamhetsstyrning"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word Verksamhetsstyrning.

 1. 1. The decision behind outsourcing New Product Development : An exploratory case study in the context of technical products

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Ebba Öhlin; [2020]
  Keywords : Outsourcing; make-or-buy; decision-making; model; factors; NPD; Utkontraktering; köpa eller göra; beslutsfattande; modell; faktorer; NPU;

  Abstract : In todays increased globalized business world and with a firms’ ongoing need for higher quality and lower costs, outsourcing is a popular strategy for companies to use. This thesis intends to study outsourcing in the context of new product development (NPD). The aim of this research is to contribute to the field of operations management. READ MORE

 2. 2. Byggprocessens kvalitetssystem : hur ser kvalitetssystemet ut och hur arbetar de olika parterna i byggprocessen med dessa?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Pohl; [2018]
  Keywords : kvalitetssystem; kvalitetssäkring; besiktning; anläggning; byggprocess; utemiljö; byggherre; projektering; entreprenad;

  Abstract : Under hela byggprocessen sker olika typer av kvalitetsarbete. Med avstamp i sökning efter en entydig definition av begreppet kvalitet inom byggprocessen påbörjas en undersökning om hur de olika parterna i byggprocessen arbetar med kvalitetssäkring. READ MORE

 3. 3. Value Creation in Healthcare through Secondary Activities : A Case study investigating food processes

  University essay from KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Author : Andrea Grimmeiss; KATHERINE WANG; [2018]
  Keywords : Value creation; Lean; Change management; Healthcare; Process improvement; Implementation; Case study research; Operations management; Lean healthcare; Värdeskapande; Lean; Förändringsarbete; Sjukvård; Processförbättring; Implementering; Fallstudieforskning; Verksamhetsstyrning; Lean sjukvård;

  Abstract : The world is facing the challenge of an increasingly growing and aging population which leads to increasing requirements on the healthcare system. This has led to higher financial pressure on operational managers to do more with less resources. READ MORE

 4. 4. Skattade värden för objekts- och sortimentsegenskaper jämfört med utfall efter slutavverkning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Sofia Wahlström Bergstedt; [2017]
  Keywords : virkesköpare; skördarmätning; utbytesberäkningar; privata skogsägare; regressionsanalyser;

  Abstract : För att täcka sitt virkesbehov köper Holmen Skog in virke från privata skogsägare men även från andra skogsföretag. Som stöd i arbetet med virkesköp från privata skogsägare finns produktionssystemet VSOP för värdering och skoglig operativ planering. READ MORE

 5. 5. Logistic process models for Swedtrac

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Author : Anja Andersson; [2013]
  Keywords : Process; olika typer av processer; processkartläggning; processorientering; processutveckling; processförbättring.;

  Abstract : Detta examensarbete har utförts hos Swedtrac Trafik AB som är ett dotterbolag till Swedtrac AB. Swedtrac Trafik AB har trafikutövartillstånd och erbjuder utbildningar inom alla trafiksäkerhetsrelaterade delar av järnvägsverksamheten. Företaget har också verksamhet som löser kundernas transportbehov. READ MORE