Essays about: "gröna fasader"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words gröna fasader.

 1. 1. Hur bidrar gröna väggar till mer hållbara urbana miljöer? : möjligheter och utmaningar för gröna väggar

  University essay from SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Author : Lukas Farquharson; Max Isaksson; [2022]
  Keywords : Biodiversitet; dagvatten; evapotranspiration; gröna väggar; gröna korridorer; grönområden; gröna fasader; hydroponisk odling; kärlväxter; levande väggar; urbana värmeöar;

  Abstract : Vi har observerat att husfasader i urbana miljöer inte används till mycket annat än att vara just väggar. Det är möjligt att husfasader är en outnyttjad resurs med mycket potential om de används på ett effektivt sätt. READ MORE

 2. 2. Växtväggens framtid i staden : ett hjälpmedel för planering av hållbara städer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maja Bertilsson; [2019]
  Keywords : växtväggar; levande väggar; gröna väggar; vertikal trädgård; gröna fasader; förtätning; urbanisering; biologisk mångfald; ekosystemtjänster;

  Abstract : Att föra in mer grönska i städerna är viktigt av många anledningar. Med den pågående förtätningen blir konkurrensen om ytorna i staden större och växtligheten har inte samma möjlighet att breda ut sig trots sina många fördelar. READ MORE

 3. 3. Är ekologiskt hållbar arkitektur och stadsplanering ekologiskt hållbar? : vertikal skog i förhållande till ekologisk hållbarhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Sjöstedt; [2018]
  Keywords : ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; urbanisering; vertikal skog; gröna tak; omställning; humanekologi;

  Abstract : Att planera och bygga hållbara städer och miljöer för framtiden diskuteras febrilt till följd av urbanisering, befolkningsökning och klimatförändringar. Integrerad grönska på fasader och tak är ett vanligt hållbarhetsverktyg att använda för att göra den täta staden grönare och genera ekosystemtjänster. READ MORE

 4. 4. Växtväggens skötsel : hur skulle en förutsägelse av skötselbehovet för olika typer av växtväggar utomhus kunna se ut?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Åsa Skugghall Annemark; [2015]
  Keywords : växtvägg; vertikal grönska; levande väggar; skötsel; skötselbehov; utomhus; nordiskt klimat;

  Abstract : I takt med att städer fortsätter att växa och stadsplanerares medvetenhet om grönskans positiva effekter på omgivningen väcks, ökar intresset för att använda ännu outnyttjade vertikala ytor på byggnader till välgörande växtlighet. Mycket är känt kring nyttan med gröna fasader. READ MORE

 5. 5. Växtväggar i nordiskt stadsklimat

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Aggebrandt; [2014]
  Keywords : växtväggar; nordiskt; stadsklimat; landskapsplanering; gröna väggar; vertikal växtlighet; fasadvegetation; vegetationstak; urbant; växtstress; stadsvegetation;

  Abstract : Grönska i städer har alltid varit efterfrågad. I och med de moderna städernas förtätning i hela världen ökar efterfrågan mer och mer. Det finns många former av växtelement i urbana sammanhang, de mest traditionella inslagen är parker och blomsterplanteringar. READ MORE