Essays about: "hållbarhetsrapport"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word hållbarhetsrapport.

 1. 1. Reviewing the Non-Financial Reporting Directive : An analysis de lege lata and de lege ferenda concerning sustainability reporting obligations for undertakings in the EU

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Jacqueline Björklund; [2021]
  Keywords : Non-Financial Reporting; sustainability; non-financial information; law; accounting; eu; eu-law; NFRD; Taxonomy; disclosure; Sweden; de lege ferenda; european green deal; disclosure regulation; Non-Financial Reporting Directive; SFDR; 2014 95; 2013 34; sustainable; icke-finansiell information; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; eu-rätt; gröna given; taxonomi; 2014 95; direktiv 2014 95;

  Abstract : The Non-Financial Reporting Directive (“NFRD”),[1]is an important contributor to the European Union’s (EU) goal of creating a more sustainable future for all. By requiring large public-interest entities to report non-financial information relating to sustainability matters, the NFRD increases business transparency and gives stakeholders the opportunity to make more informed investment decisions, monitor corporate activities and initiate discussions based on current practices. READ MORE

 2. 2. Att mäta och jämföra hållbarhet : en fallstudie av tre svenska skogsbolag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Albin Nyström; Anders Nytell; [2020]
  Keywords : ekoeffektivitet; GRI; miljömålsrapportering; miljönytta; skogsindustri; eco-efficiency; environmental reporting; environmental benefits; forestry; GRI;

  Abstract : Idag publicerar många av de större svenska företagen hållbarhetsrapporter som komplement till de traditionella finansiella rapporterna. En hållbarhetsrapport ska ge information om företagets arbete med hållbarhetsfrågor och dess påverkan på den värld det verkar i. READ MORE

 3. 3. Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Björn Billefält; Mikael Olsson; [2019]
  Keywords : anställd; CSR; företag; intressent; kommunikation; business; communication; employee;

  Abstract : I samhället idag så pågår en strävan mot en hållbar framtid. En framtid där samhället inte utarmar jordklotet på fler resurser än vad som skapas. Ansvaret för arbetet mot en hållbar framtid vilar hos oss alla, inte minst hos företagen i både Sverige och världen. READ MORE

 4. 4. Varumärkesbyggnad genom hållbarhetsrapportering : en fallstudie av NCC:s hållbarhetsrapporter mellan 2013–2018

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Rubab Chowdhury; Rasmus Nyqvist; Gustaf Linderoth; [2019]
  Keywords : varumärke; varumärkesbyggnad; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapporter; legitimitet; identitet;

  Abstract : Varumärket har på senare tid blivit en viktig tillgång i ett företag. Med ett starkt varumärke kan företag särskilja sig från närstående konkurrenter och erhålla ett mervärde för intressenter som kan vara gynnande ur ett företagsekonomiskt perspektiv. READ MORE

 5. 5. Bankers hållbarhetsredovisning och innehållets relevans för deras intressenter : en fallstudie på företag inom banksektorn

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : August Engström; Helena Nguyen; [2018]
  Keywords : hållbarhetsrapportering; hållbar utveckling; drivkrafter; transparens; jämförbarhet; intressenter; regelverk;

  Abstract : Recently, a new directive on sustainability reporting has been introduced in the European Union, which states that all major companies within the union are required to establish a sustainability report for the public. One reason for this is that stakeholders in society demand transparency and openness in sustainability issues that concern the social and environmental impact of corporations. READ MORE