Essays about: "occupational stress"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the words occupational stress.

 1. 1. Workplace Coaching and Facilitation of Stress-Management and Well-being in Slovakia

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Author : Linda Rattajova; [2022]
  Keywords : employee well-being; stress management; occupational stress; coaching; coaching in Slovakia;

  Abstract : The research explored when workplace coaching can facilitate stress management and well-being in corporations in Slovakia. It looked at the challenges and opportunities of workplace coaching through individual and organisational perspectives. It was found that masculine and directive leadership style is present in the organisations. READ MORE

 2. 2. Hot och stress – en livsmedelsinspektörs vardag?

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Carl Hansson; [2022]
  Keywords : arbetsmiljö; arbetsrelaterad stress; enkätundersökning; inspektioner; kommunal livsmedelsinspektör; trygghetskänsla; utsatthet och våld;

  Abstract : I Sverige ser man en ökad trend av stress och antalen hot som personer utsätts för. Hot och stress är något som många kan bli utsatta för idag, inom olika yrken och yrkesroller. Kommunala livsmedelsinspektörer är ett sådant yrke där hot och stress kan förekomma. READ MORE

 3. 3. Product design for children with NDD diagnoses

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Emma Bergman; Dagmar Berg; [2022]
  Keywords : Neurodevelopmental disorders; NDD; ADHD; ASD; Time perception; Assitive technology; Time perception aid; Product design; Concept development; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; NPF; ADHD; AST; Tidsuppfattning; Hjälpmedel; Tidshjälpmedel; Produktdesign; Konceptutveckling;

  Abstract : Neurodevelopmental disorders (NDD) is a collective name for diagnoses such as ADHD, ASD/Autism, Tourette’s syndrome and language disorders. A child with these diagnoses has different deficits that can be divided into the following problem areas; Social interaction, Learning difficulties, Memory and motor skills, and Concentration difficulties. READ MORE

 4. 4. The sources of occupational stress in emergency nurses : A descriptive review

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Author : Hou Yawen; Feng Jing; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Background: Emergency medical center is the department with the largest concentration of severe patients, the largest number of diseases, and the most important task of rescue and management in the hospital. It is the only way for all emergency patients to be hospitalized. READ MORE

 5. 5. An Emergency department under strain : Occupational stress in nurses

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Author : Johanna Rytting; [2021]
  Keywords : Arbetsrelaterad stress; sjuksköterska; akutsjuksköterska; akutmottagning; coping; erfarenhet; kvalitativ forskning;

  Abstract : Bakgrund: Vårdpersonal på akutmottagning besitter en högre autonomi, bredare kompetens samt högre nivå av teamarbete och kommunikation vilket har visat en lindrande effekt på arbetsrelaterad stress. Trots detta har tidigare studier rapporterat att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning i större utsträckning upplever arbetsrelaterad stress till skillnad från sjuksköterskor som arbetar inom andra vårdinstanser. READ MORE