Essays about: "suckler cow"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words suckler cow.

 1. 1. Ko och kalv tillsammans : en studie om kalvhälsa hos mjölkraskalvar som får gå med sin mamma

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebekka Eugenie Bakke; [2021]
  Keywords : kalvhälsa; råmjölk; ko-kalv; sjuklighet; diande; passiv immunitet;

  Abstract : Studiens syfte var att undersöka hur mjölkraskalvars hälsa påverkades med avseende på passiv immunitet och sjuklighet, beroende på om de fick dia fritt på sina mödrar och gå i grupp med kor och kalvar (försöksgrupp), eller om kalvarna separerades kort efter födseln, utfodrades manuellt och gick i grupp med 4-5 kalvar (kontrollgrupp). Totalt följdes 20 försökskalvar och 19 kontrollkalvar från födseln till 28 dagars ålder. READ MORE

 2. 2. Inhysningssystem för dikor : en jämförelse mellan liggbåsstall och djupströstall till dikor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jakob Karlsson; Martin Johansson; [2018]
  Keywords : dikor; stall; liggbås; djupströbädd; nötköttsproduktion; byggkostnad;

  Abstract : Syftet med studien är att ur en byggteknisk och ekonomisk synvinkel belysa skillnaderna mellan liggbås och djupströbädd som inhysning för dikor. Intresset för att investera i stallar till dikor har den senaste tiden ökat. READ MORE

 3. 3. Artificiell insemination i dikobesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Tove Johansson; [2014]
  Keywords : artificiell insemination; dikobesättningar; nötkreatur; genetiska fördelar; könssorterad sperma; ekonomi; artificial insemination; suckler beef herds; beef cattle; economy; genetic advantage; gender-selected semen;

  Abstract : Den vanligaste produktionsformen av nötkött sker i dikobesättningar, där kor och kvigor förväntas föda en kalv per år. I sådana besättningar är fertilitet hos djuren en viktig faktor, då förmågan att föda fram en kalv varje år påverkar inkomsten. READ MORE

 4. 4. Use of oxytocin to improve diagnosis of subclinical mastitis caused by Staphylococcus aureus

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Lina Jonsson; [2014]
  Keywords : Dairy cow; Oxytocin; Beef suckler cow; Staphylococcus aureus; Microabscesses; SCC;

  Abstract : Mastitis, inflammation in the udder tissue, caused by S. aureus is a big problem in dairy cattle production. It causes suffering for the cow and curing or replacing the infected cow is costly for the farmer. It is known that beef cattle also suffer from mastitis caused by S. READ MORE

 5. 5. New registrations in Swedish beef cattle breeding - with focus on temperament and cow weight

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Linn Broström; [2013]
  Keywords : beef breed ; breeding; temperament; docility; mature cow weight;

  Abstract : In today’s genetic evaluation of Swedish beef cattle, mainly traits that are directly related to productivity are measured. However, other traits, such as temperament and mature cow weight affect the economy of the farmer, as well as the welfare of the animals. READ MORE