Essays about: "if i was a dog"

Showing result 1 - 5 of 147 essays containing the words if i was a dog.

 1. 1. Komplikationer vid kastration av hanhund och veterinärstudenters självförtroende inför genomförande av operationen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefine Prabert; [2020]
  Keywords : hund; hanhund; kastration; veterinärstudent; självsäkerhet; självförtroende;

  Abstract : Normalkastration av hanhund är en av de vanligaste operationerna som utförs inom smådjurskirurgi. Veterinärstudenterna vid Sveriges lantbruksuniversitet började under hösten 2018 regelbundet kastrera hanhundar i undervisningen. READ MORE

 2. 2. Impact of human caregiving style on the dog-human bond

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Anna Fahlgren; [2019]
  Keywords : Anthrozoology; ; attachment style; caregiving style; ; dog behaviour; ;

  Abstract : Research about attachment behaviours of dogs as a response to human caregiving behaviour as well as the owner’s view of the relationship, is of relevance for the welfare of the dog and the owner. Dogs have been obser-ved showing similar attachment behaviours toward humans as seen in child-ren toward a parent. READ MORE

 3. 3. Aptus Relax - fungerar det i praktiken?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Bengtsson; Fanny Sandqvist; [2019]
  Keywords : Aptus Relax; stress; hund; klinisk undersökning; fysiologiska parametrar; djuromvårdnad;

  Abstract : Besök på djurklinik kan vara stressande för hundar vilket kan försvåra en klinisk undersökning och medföra en risk för djurhälsopersonal om hundens stress övergår i ett aggressivt beteende. Aptus Relax är ett kompletteringsfoder som marknadsförs att bidra till ett lugnt och balanserat beteende. READ MORE

 4. 4. Upplevd aggression vid kopplade hundmöten och faktorer som bidrar till det

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Julia Wallin; [2019]
  Keywords : hundar; aggression; koppel; hundägare; interaktion; kommunikation;

  Abstract : Resultaten från enkäten visar att majoriteten (74,83%) av respondenterna (kvinnor och män med en hund i hushållet) inte upplever sina hundar som aggressiva vid hundmöten med okänd hund vid den direkta frågan. En anledning till varför inte fler upplever sina hundar som aggressiva kan vara, utifrån svaren som kom i kommentarfälten där enkäten publicerades, att respondenterna upplever sina hundar som reaktiva och att de beteendena som uppvisas bottnar sig i osäkerhet eller rädsla. READ MORE

 5. 5. Orsakar utfodring med färskfoder en ökad utsöndring av vissa patogena bakterier i faeces hos hund?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ellinor Runesvärd; [2019]
  Keywords : Färskfoder; Torrfoder; Hund; Campylobacter; Salmonella; ESBL E. coli; faeces;

  Abstract : Att utfodra hundar med färskfoder är en trend som den senaste tiden har ökat mycket i popularitet. Färskfoder är ett generellt begrepp för foder som innehåller en mald blandning av rått kött, inälvor samt olika sorters grönsaker. READ MORE