Essays about: "if i was a dog"

Showing result 1 - 5 of 162 essays containing the words if i was a dog.

 1. 1. Relation between retinal morphology, visual pathway integrity and plasmatic amyloid beta 42 peptide in old and young beagles

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emilia Miranda Peluso; [2020]
  Keywords : cognitive dysfunction syndrome; dog; optical coherence tomography; OCT; visual evoked potentials; VEP;

  Abstract : The spontaneously occurring behavioural syndrome referred to as canine cognitive dysfunction (CCD) is considered the canine counterpart of Alzheimer’s disease (AD). Changes in the retina such as nerve fibre layer (NFL) and ganglion cell complex (GCC) thinning have been observed in Alzheimer’s patients. READ MORE

 2. 2. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Keywords : akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Abstract : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. READ MORE

 3. 3. Genetisk bakgrund till rädslorelaterade egenskaper hos svenska långhåriga collies

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Annika Eleryd; [2020]
  Keywords : hund; collie; mentalitet; beteendeegenskaper; rädsla; arvbarhet;

  Abstract : Icke-sociala rädslor har visat sig vara ett problem inom den svenska populationen av långhårig collie. Idag finns en avelsvärdering för collie där resultat från beteendebeskrivningen Mentalbeskrivning Hund (MH) används som avelsverktyg. READ MORE

 4. 4. Komplikationer vid kastration av hanhund och veterinärstudenters självförtroende inför genomförande av operationen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefine Prabert; [2020]
  Keywords : hund; hanhund; kastration; veterinärstudent; självsäkerhet; självförtroende;

  Abstract : Normalkastration av hanhund är en av de vanligaste operationerna som utförs inom smådjurskirurgi. Veterinärstudenterna vid Sveriges lantbruksuniversitet började under hösten 2018 regelbundet kastrera hanhundar i undervisningen. READ MORE

 5. 5. Biologisk variation av B12 och folsyra hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Marie Häggmark; [2020]
  Keywords : B12; folat; biologisk; variation; variationskoefficient; individualitet; analys; kvalitetsmål; Serum; Hund; folsyra;

  Abstract : De två B-vitaminerna B12 och folsyra används i dagsläget främst för att utreda mag- och tarmstörningar hos hund, då rubbningar i nivåerna av dessa vitaminer är mycket specifika för störningar i vissa delar av mag- och tarmkanalen. Det vanligaste sättet att analysera B12 och folsyra är att mäta totala nivåer med automatiserade instrument i serum/plasma och att jämföra provsvaren med ett referensintervall baserat på en grupp friska hundar, s. READ MORE