Essays about: "livsmedelsföretag "

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the word livsmedelsföretag .

 1. 1. Food recalls in the Food Supply Chain : A qualitative study of different product flows in a retail context

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Emma Lindberg; Therese Sohlin; [2021]
  Keywords : food recalls; product recalls; recall; product recall process; supply chain management; supply chain; food supply chain; product flows; product safety; food safety; food industry; food retailer; livsmedelsåterkallelser; produktåterkallelser; återkallelse; produktåterkallelse process; hantering av försörjningskedjan; försörjningskedja; livsmedelsförsörjningskedja; produktflöden; produktsäkerhet; livsmedelssäkerhet; livsmedelsindustrin; livsmedelsföretag ;

  Abstract : The issue of food scandals originating from unsafe food has in recent years caught the attention of the public. Consequently, the number of food recalls has increased, and food retailers and food producers are getting questioned regarding their ability to provide consumers with safe food products. READ MORE

 2. 2. γ-aminobutyric acid Rich Foods : methods for production and the effects of intake

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Agnes Sjöblom; [2021]
  Keywords : gamma-aminobutyric acid; GABA; GABA tea; fermentation; functional food; probiotics; lactic acid bacteria;

  Abstract : The current widespread interest in healthy lifestyle creates a demand for functional foods. New nutritious food products and supplements are launched on the market and products enriched with γ-aminobutyric acid (GABA) constitutes some of them. γ-aminobutyric acid is a widely present amino acid in plants, animals, fungi and microorganisms. READ MORE

 3. 3. Value creation through cluster network in the Swedish food sector : case study of four food companies operating in a cluster network

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Oscar Friberg; Amelie Jönsson; [2021]
  Keywords : cluster; food companies; infrastructure; network; resources; social capital; transaction costs; value creation;

  Abstract : Globalization has drastically changed the global market in recent years, which has prompted businesses to adjust the way they operate. This evolutionary step has also affected the food sector, where new opportunities for production and transportation have challenged firms in the sector to utilize new methods for value creation. READ MORE

 4. 4. Side Streams Throughout the Food Supply Chain in Västra Götaland - A Study of Reported Data, Interviews with Food Producers and a Simplified LCA Case Study

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Emma Kihlberg; [2020]
  Keywords : Food waste; Food loss; Side streams; Food supply chain; Västra Götaland; Food producers; LCA; Life cycle assessment; Sidoströmmar; Livsmedelskedjan; Livsmedelsproduktion; Livscykelanalys; Matsvinn; Matavfall; Technology and Engineering;

  Abstract : Vikten av resurseffektivitet i livsmedelskedjan är tydlig, eftersom denna sektor är en av de största bidragarna till negativ klimatpåverkan globalt. Målet med den här uppsatsen var att utforska sidoströmmar av mat inom livsmedelskedjan i Västra Götaland, för att kartlägga hur mycket som redan är täckt i statistiken och vilka luckor i datamaterialet som finns för framtida forskning att täcka. READ MORE

 5. 5. Ingen människa är en ö : en studie om vikten av den sociala omgivningen för småskaliga livsmedelsföretag i Norrbotten

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Tegelid; [2018]
  Keywords : lokal mat; närproducerat; Norrbotten; entreprenörskap; inbäddning; symboliskt kapital; kulturellt kapital; space and place;

  Abstract : Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. Dessa ord skrev poeten John Donne för över 400 år sedan. READ MORE