Essays about: "stadsbyggnadsprojekt"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word stadsbyggnadsprojekt.

 1. 1. Gaturummets kvaliteter : en utvärdering av måluppfyllelse inom Henriksdalshamnen och Liljeholmskajen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Ahlberg; Lisa Sjöberg; [2019]
  Keywords : planering; gaturum; utvärdering; mål;

  Abstract : Gaturum fyller många olika funktioner i staden, och används både som transportsträckor men även som viktiga allmänna platser för sociala möten. Väsentliga aspekter hos gaturum är bland annat tillgänglighet och trygghet och för att uppfylla dessa krävs en genomtänkt utformning. READ MORE

 2. 2. Blev det som planerat? : uppföljning och utvärdering som kommunalt planeringsverktyg för att uppnå sociala aspekter i stadsbyggnadsprojekt

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emilia Börjesson Skölling; Louise Ragnå; [2019]
  Keywords : uppföljning; utvärdering; sociala aspekter; social hållbarhet; kommunal planering; stadsbyggnadsprojekt; stadsutveckling;

  Abstract : Dagens planering påverkar samhällen och människor i stor utsträckning under lång tid framöver där de visioner och mål som inledningsvis tas fram sätter ramar för det som byggs. Visioner och mål som tas fram skiljer sig dock ofta åt från det faktiska resultatet i den fysiska miljön, inte minst när det kommer till sociala aspekter i den byggda miljön. READ MORE

 3. 3. How to justify theimplementation of smart gridsfor a new neighborhood?

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : DENIS MULLER; [2017]
  Keywords : Smart Grids; Monitoring; Neighborhood; Urban Development Project; Energy Efficiency; Thermal and Electric Grids; Energy Infrastructure;

  Abstract : Smart Grids technologies cover a wide range of applications, from energy efficiency to load adjustments. However, they still rise interrogations and doubts around their economic benefits and environmental improvements. READ MORE

 4. 4. Kulturarv och kulturmiljö i stadsbyggnadsprojekt : en analys av förhållningssättet till kulturmiljön i omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tina Ziese; [2017]
  Keywords : bostadsområde; industriområde; kulturarv; kulturmiljö; omvandlingsprojekt; Slakthusområdet; stadsbyggnad; stadsplanering;

  Abstract : En plats historia, kulturmiljö och kulturarv påverkar platsens karaktär och identitet. Vid stadsbyggnadsprojekt måste stadsplanerare förhålla sig till den befintliga kulturmiljön. Idag omvandlas många äldre industriområden till bostadsområden. Ett sådant exempel är omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm. READ MORE

 5. 5. Hållbar projektledning inom stadsbyggnadsprojekt : om effektiv kommunikation av hållbarhetsdimensionerna

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emy Marcusson; Katarina Rylander; [2017]
  Keywords : hållbar utveckling; hållbar projektledning; kommunikation; projekt; projektledning; stadsbyggnadsprojekt; hållbarhetssamordnare; kommunikatör;

  Abstract : I denna studie har Täby kommuns hållbara stadsbyggnadsprojekt i västra Roslags-Näsby undersökts. Detta för att se hur de olika hållbarhetsdimensionerna integrerats i arbetet samt att se hur ett mer effektivt hållbarhetsarbete inom projektet kan bedrivas. En kvalitativ undersökningsmetod har använts i denna studie. READ MORE