Essays about: "Ekologisk certifiering"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Ekologisk certifiering.

 1. 1. LEED Neigborhood Development certifieringens bidrag till hållbar stadsutveckling : en fallstudie där Östra Sala backe granskas utifrån LEED Neigborhood Development manualen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Clara Södergren; [2016]
  Keywords : certifiering; LEED Neigborhood Development; LEED certifiering; bygg- och fastighetsbranschen; hållbar stadsutveckling; klimatförändringar; klimatanpassning; Östra Sala backe;

  Abstract : Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av världens negativa miljö- och klimatpåverkan i form av bland annat växthusgasutsläpp. Med ökad urbanisering samt behov av bostäder och verksamhetsutrymmen står städer inför stora utmaningar när det kommer till att nå en hållbar stadsutveckling. READ MORE

 2. 2. Social responsibility and import of certified organic food : A case study of 13 Swedish firms

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Anna George; [2015]
  Keywords : Organic food; Import; Convention Theory; Organic certification; Social responsibility; Ekologiska livsmedel; Import; Convention Theory; Ekologisk certifiering; socialt ansvar;

  Abstract : The thesis explores how social responsibility is addressed by firms importing certified organic food from developing countries to Sweden. The approaches to social responsibility of 13 Swedish firms were investigated, of which the majority were small or medium size (< 250 employees) and none belonged to the market-dominating group of grocery retailers. READ MORE

 3. 3. Organic Coffee for a Sustainable Development in Peru : A qualitative study on how Peruvian coffee farmers’ development is affected by choosing organic cultivation and certification

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Klas Marcus Brink; [2013]
  Keywords : Organic; Coffee; Sustainable development; Peru; Small-scale agriculture; Organic Coffee; Agricultural Technology; Developing countries; Social entrepreneurship; Context; Certification; Corporate social responsibility; Ekologisk; Kaffe; Hållbar utveckling; Peru; Småskaligt jordbruk; Ekologiskt kaffe; Jordbruksteknologi; Utvecklingsländer; Socialt entreprenörskap; Kontext; Certifiering; Företags samhällsansvar; Organico; Café; Desarollo sostenible; Perú; Agricultura a pequeña escala; Café organico; Tecnología agropecuaria; Países en desarrollo; El emprendimiento social; Contexto; Certificación; Responsabilidad social de las empresas;

  Abstract : AbstractTitle: Organic Coffee for a sustainable development in Peru -­‐ A qualitative study on how Peruvian coffee farmers’ development is affected by choosing organic cultivation and certificationSeminar date: 2013-­‐05-­‐31University: Mälardalen University VästeråsInstitution: School of Business, Society and EngineeringLevel: Bachelor Thesis in Business AdministrationCourse name: Bachelor Thesis in Business Administration, FÖA 300, 15 ECTSAuthor: Marcus Brink 1987-­‐05-­‐10Tutors: Birgitta SchwartzExaminer: Peter DobersPages: 145Attachments: List of interviews, Interview questions to coffee farmersKey words: Sustainable development, organic, coffee, certifications, coffee farmers, small scale farmers, Peru, bachelor, conventional coffee, organic certification, profitability, environment, social entrepreneurship, context, coffee producersResearch question: In what way are small-­‐scale coffee farmers in the region of Junín, Peru, able to benefit from “Organic” certifications or conventional coffee cultivation to develop sustainable?Purpose: The purpose of this field study was to get an understanding of how and if organic farming is an adequate solution for sustainable development of small-­‐scale coffee farmers in developing countries or not.Method: This bachelor thesis was done as a field study financed by the Swedish International Development Agency (Sida) under the program of Minor Field Studies provided by the International Programme Office for Education and Training. READ MORE

 4. 4. Social hållbarhet i planeringen av Masthusen : en komparativ studie från vision till Breeam-certifiering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Fredrik Berggren; [2013]
  Keywords : planering; hållbarhetsarbete; social; hållbarhet; Västra Hamnen; Masthusen Malmö; Breeam;

  Abstract : Hållbarhet är idag en term som figurerar i en mängd olika sammanhang och social hållbarhet framhävs som en viktig del i hållbarhetsarbetet både på nationell- och lokal nivå. På den lokala nivån finns aktörer som städer och kommuner vars arbete och visioner för att uppnå social hållbarhet formuleras i det planmaterial som tas fram både för stadens utveckling, men också för mindre enheter som stadsdelar och områden inom stadsdelarna. READ MORE

 5. 5. Environmental and social certifications on coffee : A study of consumer perceptions

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Author : Alexander Sjöberg; Louise Wall; [2009]
  Keywords : Coffee; Greenwashing; Consumer perceptions; Certifications; Organic; KRAV; Fair Trade; Rainforest Alliance; UTZ Certified; European Union certification for organic farming.; Kaffe; Greenwashing; Konsumentuppfattningar; Certifieringar; Ekologiskt; KRAV; Rättvisemärkt; Rainforest Alliance; UTZ Certified; Europeiska Unionens certifiering för ekologiskt jordbruk.;

  Abstract : Using coffee as the example, the five certifications; Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ Certified, EU certification for organic farming and KRAV are explored. A consumer perception survey and a comparative analysis of the certifications true achievements are compared in order to establish how well consumer perceptions reflect certification demands. READ MORE